Fiscale wijzigingen op komst voor de ‘valse’ hybride bedrijfswagens

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Vanaf 1 januari 2020 wordt rekening gehouden met een hoger CO2-uitstootgehalte bij de berekening van het belastbaar voordeel van ‘valse’ hybride bedrijfswagens. Dit geldt enkel voor de wagens aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018.

Welke ‘valse’ hybride bedrijfswagens?

Het CO2-uitstoogehalte van bepaalde hybride voertuigen wijkt ver af van de werkelijke uitstoot omdat de energiecapaciteit van de elektrische batterij van de wagen onvoldoende is. Daarom besliste de wetgever om de berekeningswijze van het belastbaar voordeel van bepaalde hybride bedrijfswagens, de ‘valse’ hybride bedrijfswagens, aan te passen.

De aanpassing geldt enkel voor:

  • plug-in hybrides of oplaadbare hybridevoertuigen;
  • aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018;
  • uitgerust met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heef van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht of met een uitstoot van meer dan 50 gram CO2 per kilometer.

Plug-in hybrides of oplaadbare hybdridevoertuigen

Het gaat over personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen die deels werken op brandstof en deels op een oplaadbare elektrische batterij. De capaciteit van de elektrische batterij laat echter geen aanzienlijk gebruik van het voertuig toe via deze energiebron.

Full hybride voertuigen vallen buiten de regeling. Dit zijn voertuigen waarbij de elektrische batterij uitsluitend door middel van de verbrandingsmotor en/of remenergie wordt opgeladen. Bij een oplaadbare hybride daarentegen wordt de elektrische batterij herladen door het voertuig aan te sluiten op een externe energiebron.

Datum van aankoop, leasing of huur

De aanpassing van de berekeningswijze van het belastbaar voordeel geldt enkel voor de oplaadbare hybridevoertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018. Voor de oplaadbare hybridevoertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vóór 1 januari 2018 zijn er bijgevolg geen wijzigingen.

Als datum van aankoop geldt niet noodzakelijk het moment waarop de belastingplichtige, in de regel de werkgever, economisch eigenaar wordt van de wagen. Ook het moment waarop de wagen wordt besteld (maar nog niet geleverd wordt) kan hiervoor in aanmerking komen.

Wat betreft de wagens die worden geleased of gehuurd, is de datum van de afsluiting van het lease- of huurcontract van belang.

Energiecapaciteit en wagengewicht

Bij de berekening van de energiecapaciteit moet worden afgerond tot het hogere of lagere tiende naargelang het cijfer van het honderdste al of niet 5 bereikt.

Voorbeeld:

  • 9 kWh/(1845 kg/100 kg) = 0,4878 … Na afronding geeft dit 0,5;
  • 8,3 kWh/(1845 kg/100 kg) = 0,4498 … Na afronding geeft dit 0,4.

Wat het wagengewicht betreft, is de massa in rijklare toestand van het voertuig van belang. Rubriek 13 van het gelijkvormigheidsattest vermeldt dit gegeven.

Hoe wordt het belastbaar voordeel berekend vanaf 2020?

Het forfaitaire voordeel van een bedrijfswagen wordt berekend via volgende formule: (cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-percentage.

De CO2-uitstoot van het voertuig bepaalt mee het CO2-percentage. Op vlak van dit principe wijzigt er niets.

Echter, vanaf 1 januari 2020 is de in aanmerking te nemen CO2-uitstoot van de ‘valse’ hybride bedrijfswagen gelijk aan:

  • ofwel; de CO2-uitstoot van het overeenstemmende voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof (de niet-hybride versie van het voertuig);
  • ofwel; indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat, de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5.

Een koninklijk besluit zal nog de modaliteiten bepalen van het overeenstemmende voertuig (de niet-hybride versie van het voertuig).

Wijzigt de berekening van de CO2-bijdrage?

Momenteel past men enkel de berekeningswijze van het belastbaar voordeel van de ‘valse’ hybride bedrijfswagens aan vanaf 2020.

Op vlak van de CO2-bijdrage die de werkgever betaalt is er momenteel geen wijziging voorzien. We wachten af of dit zo zal blijven.

Bereid u voor!

Stelt u hybride bedrijfswagens ter beschikking van werknemers of bedrijfsleiders, dan kan u nu al controleren of er ‘valse’ hybride bedrijfswagens aanwezig zijn. Voor deze wagens zal u, eenmaal de modaliteiten bij koninklijk besluit zijn vastgelegd, moeten nagaan of er al dan niet een niet-hybride versie van het voertuig bestaat om zo uiteindelijk de nieuwe CO2-uitstoot te bepalen.

Partena volgt de maatregel van nabij op en informeert zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Hou onze infoflashes dus goed in de gaten!

 

Bronnen: Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, B.S. 29 december 2017; Wet van 2 mei 2019 houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I., B.S. 15 mei 2019; Circulaire 2019/C/56 over de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde ‘valse hybride’.