Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de aanslagen: gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Een koninklijk besluit van 9 maart 2017 stelt de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 gelijk met effectieve arbeid voor het recht op jaarlijkse vakantie.

De dagen arbeidsonderbreking die het gevolg zijn van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 worden meer bepaald gelijkgesteld met effectieve arbeidsdagen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur.

Deze maatregel geldt voor de werknemers die een erkenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 genoten hebben.

Deze gelijkstelling is voorzien voor de periode van 22 maart 2016 tot 31 december 2016.

Bronnen: koninklijk besluit dat de dagen arbeidsonderbreking die het gevolg zijn van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 wil gelijkstellen voor de berekening van het vakantiegeld voor werknemers, B.S. 24 maart 2017; advies nr.1993 van de Nationale Arbeidsraad (www.cnt-nar.be); Infoflash van 17 oktober 2016.

Auteur: Catherine Legardien

04/04/2017