Tewerkstelling van Roemenen en Bulgaren: einde overgangsmaatregelen

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Vanaf 1 januari 2014 zijn Bulgaarse en Roemeense werknemers vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart. De werkgever van zijn kant moet geen arbeidsvergunning meer aanvragen voor deze werknemers.

Binnen de Europese Unie geldt een principe van vrij verkeer van werknemers voor onderdanen van de lidstaten. Dit betekent dat een onderdaan van een lidstaat (en onder bepaalde voorwaarden sommige van zijn bloed- en aanverwanten) vrijgesteld is van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart en zijn werkgever vrijgesteld is tot het verkrijgen van een arbeidsvergunning om toegang te krijgen tot de Belgische arbeidsmarkt.

In de toetredingsakkoorden werd evenwel voorzien dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om in een overgangsfase het vrij verkeer van werknemers uit nieuwe lidstaten geheel of gedeeltelijk te beperken, dit om de eigen arbeidsmarkt te beschermen.

De overgangsperiode voor de tewerkstelling van de Bulgaarse en Roemeense werknemers loopt ten einde op 31 december 2013. Vanaf 1 januari 2014 zijn deze werknemers vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart. De werkgever van zijn kant moet geen arbeidsvergunning meer aanvragen.

Opgelet! Voor de onderdanen van Kroatië geldt deze vrijstelling niet. De tewerkstelling in België van deze onderdanen blijft tot 30 juni 2015 onderworpen aan de verplichting tot het voorafgaand bekomen van een arbeidsvergunning (werkgever) en arbeidskaart (werknemer). Meer info hieromtrent vindt u terug in onze Infoflash van 10 juli 2013.

Auteur: Peggy Criel

02/01/2014