Taxshift 2019: wat mogen we verwachten op fiscaal vlak?

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Op 1 januari 2019 bereiken we de derde en voorlopig laatste fase van de taxshift.

Naast wijzigingen op sociaal vlak (zie onze infoflash van 29 oktober), nam de regering ook maatregelen om de koopkracht van de werknemers te verhogen. Ontdek de maatregelen in deze infoflash.

Belastingvrije som

Elke werknemer heeft recht op een belastingvrij gedeelte van zijn inkomen. Dit betekent dat de fiscus dit gedeelte van de inkomsten niet belast.

Het basisbedrag van de belastingvrije som is vanaf inkomstenjaar 2019 uniform en wordt verhoogd.

Belastingschijven

Naarmate een werknemer meer verdient, komt hij terecht in een hoger belastingtarief. De percentages stijgen per inkomensschijf (inkomsten 2018):

Inkomensschijf in EUR

Tarief

0,01 - 12.990,00

25 %

12.991,01 - 22.290,00

40 %

22.290,01 - 39.660,00

45 %

≥ 39.660,01

50%

De inkomensschijf van 40 % wordt verruimd vanaf inkomstenjaar 2019. Dit wil zeggen dat meer inkomsten zullen worden belast aan 40 % (i.p.v. Aan 45 %).

Fiscale werkbonus

Het belastingkrediet ‘fiscale werkbonus’ is een belastingvermindering voor werknemers met een laag loon die recht hebben op een vermindering van de persoonlijke bijdrage van sociale zekerheid (= sociale werkbonus).

De fiscale werkbonus bestaat uit een percentage van de sociale werkbonus. Vanaf het inkomstenjaar 2019 wordt dit percentage verhoogd van 28,03 % tot 33,14 %.

Het bedrag van de fiscale bonus mag, op niveau van de personenbelasting, per belastbaar tijdperk niet hoger liggen dan een bepaald maximumbedrag. Deze grens wordt ook verhoogd vanaf inkomstenjaar 2019.

Wat is de impact op de nettolonen van de werknemers?

De bovenstaande maatregelen zullen een impact hebben op de schalen en regels van bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019. Ze moeten ervoor zorgen dat de werknemers een hoger maandelijks nettoloon (voor eenzelfde brutoloon) genieten vanaf 2019.

De schalen en berekeningsregels van bedrijfsvoorheffing voor 2019 zijn momenteel nog niet gekend. Deze worden verwacht in de loop van december.

Bron: Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (1), B.S. 30 december 2015.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.