Steunmaatregelen coronavirus voor zelfstandigen: Wat vanaf de maand oktober 2021 ?

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

De Ministerraad heeft besloten om bepaalde maatregelen voor zelfstandigen, in het kader van het coronavirus, te verlengen tot 31 december 2021.

Hierop heeft u nog recht voor het vierde kwartaal 2021:

  • Het dubbel overbruggingsrecht werd niet verlengd na 30 september 2021 en eindigt dus op deze datum.
  • Het eerste luik van het overbruggingsrecht ingeval van verplichte sluiting (= gedwongen onderbreking) trad in voege op 1 oktober 2021, maar is niet actief, aangezien er geen verplichte sluiting meer is.
  • Het tweede luik van het overbruggingsrecht voor daling van de omzet wordt behouden tot 31 december 2021. Het percentage van de daling van het omzetcijfer werd aangepast en gaat van 40% naar 65% voor de aanvragen die betrekking hebben op de maanden oktober tot december 2021. De andere voorwaarden wijzigen niet.
  • Het derde luik van het overbruggingsrecht voor quarantaine/zorgen voor een kind, wordt behouden tot 31 december 2021, onder dezelfde voorwaarden.
  • De tijdelijke versoepelingen van het klassieke overbruggingsrecht werden niet verlengd na 30 september 2021 en eindigen dus op deze datum.

U kan de bijzonderheden van deze maatregelen terugvinden in onze speciale dossier over het coronavirus en onze infoflashes.

Aan al deze maatregelen wordt definitief een einde gesteld op 31 december 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.