‘Speed pedelec’ binnenkort fiscaal gelijkgesteld met fiets

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De zogenaamde speed pedelecs, tweewielers met trapondersteuning die snelheden kunnen halen tot 45 kilometer per uur, voldoen niet aan de definitie van fiets met het oog op de toepassing van de fiscale reglementering. Hier komt weldra verandering in. Een voorontwerp van wet bepaalt immers dat deze speed pedelecs, net zoals de klassieke elektrische fietsen, de fiscale voordelen verbonden aan het gebruik van de fiets zullen genieten.

Fiets in de fiscale wetgeving

Het voorontwerp van wet vervangt de fiets in de fiscale reglementering door een veel breder begrip. Voor de toepassing van de fiscale voordelen (zie verder) zal worden verwezen naar een rijwiel, een elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel of een elektrisch aangedreven speed pedelec.

Rijwiel

Het rijwiel is elk voertuig met 2 of meer wielen dat via pedalen of handgrepen met spierkracht wordt aangedreven of uitgerust is met een elektrische hulpmotor tot 250 W die geen ondersteuning meer biedt vanaf 25 km/uur, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen.

Naast de fietsen zonder bijkomende aandrijving worden ook elektrisch aangedreven klassieke fietsen beoogd. Al dan niet elektrisch aangedreven koersfietsen, mountainbikes, city bikes, bakfietsen, aangepaste fietsen voor mindervaliden, plooibare fietsen zouden eveneens onder de definitie van rijwiel vallen.

Hoverboards, rolschaatsen, skateboards, monowheels en segways worden niet bedoeld. Het gaat hier immers om (niet) gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.

Elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel

Het elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel is elk voertuig met 2 of meer wielen met pedalen, uitgerust met een elektrische hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 25 km/uur, met uitsluiting van het hierboven omschreven rijwiel. Het nominaal continu maximumvermogen van de elektrische motor bedraagt ten hoogste 1 kW.

Elektrisch aangedreven speed pedelec

De elektrisch aangedreven speed pedelec is elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van het gemotoriseerd rijwiel, met een elektrische hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km/uur. De elektrische motor heeft een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW.

Fiscale voordelen

Aan het gebruik van de fiets zijn een aantal fiscale voordelen verbonden. Eenmaal het ruimere begrip wordt ingevoerd zullen deze voordelen van toepassing zijn op het rijwiel, het elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel en de elektrisch aangedreven speed pedelec.

Fietsvergoeding

De kilometervergoeding die wordt toegekend aan een werknemer of bedrijfsleider voor werkelijk met de fiets gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling wordt voor een bedrag van maximum 0,23 EUR/km (inkomstenjaar 2017) vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Terbeschikkingstelling van een fiets en toebehoren

Het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets en de toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, is vrijgesteld van belastingen in hoofde van de werknemer en de bedrijfsleider. Het is wel vereist dat die fiets daadwerkelijk gebruikt wordt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling.

De vrijstelling geldt zowel voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling als voor andere verplaatsingen (zuivere privé-verplaatsingen).

Inwerkingtreding

Op basis van het voorontwerp zouden de wetswijzigingen van toepassing zijn vanaf inkomstenjaar 2017 – aanslagjaar 2018. Deze datum wordt dan ook onder voorbehoud meegedeeld.

Bronnen: Persbericht minister van Financiën, Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen.

Auteur: Peggy Criel

22/06/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.