RSZ – speed pedelec: wettekst gepubliceerd

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het Koninklijk Besluit dat we verwachtten over speed pedelecs werd afgelopen 27 februari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In onze Infoflash van 27 december 2017 gaven we meer toelichting bij de wijzigingen op het vlak van de sociale zekerheid betreffende:

  • De uitbreiding van de definitie van het begrip ‘fiets’ tot de speed pedelec wat betreft de toekenning van een fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen. Voor deze vergoeding geldt een vrijstelling van sociale bijdragen (ten belope van € 0,23/km);
  • Het feit dat de terbeschikkingstelling door de werkgever aan zijn werknemer van een (al dan niet elektrisch aangedreven) fiets of speed pedelec, toebehoren inbegrepen, voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling of zuivere privéverplaatsingen geen voordeel vormt waarop RSZ-bijdragen moeten worden betaald. Het is wel vereist dat de fiets daadwerkelijk gebruikt wordt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling (en niet alleen voor zuivere privéverplaatsingen).

De wettekst is ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2018.

Hij treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Bronnen: Koninklijk Besluit van 7 februari 2018 tot wijziging van artikel 19, § 2 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S., 27.02.2018; infoflash du 27.12.2017.