RSZ: Maatregelen voor landbouwers in moeilijkheden

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De laatste weken kende ons land een uitzonderlijke droogte. Bent u werkgever in de landbouwsector en brengt deze droogte u in financiële moeilijkheden, neem dan contact op met de RSZ.

Concreet kunt u het volgende met hen overeenkomen:

  • een minnelijk afbetalingsplan, en/of
  • een ontheffing van de sancties voor laattijdige betaling.

Het aanvraagformulier en de contactgegevens van de dienst Minnelijke invordering van de RSZ vindt u hier.

Bron: www.socialsecurity.be.