RSZ: Maatregelen voor landbouwers in moeilijkheden

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De laatste weken kende ons land een uitzonderlijke droogte. Bent u werkgever in de landbouwsector en brengt deze droogte u in financiële moeilijkheden, neem dan contact op met de RSZ.

Concreet kunt u het volgende met hen overeenkomen:

  • een minnelijk afbetalingsplan, en/of
  • een ontheffing van de sancties voor laattijdige betaling.

Het aanvraagformulier en de contactgegevens van de dienst Minnelijke invordering van de RSZ vindt u hier.

Bron: www.socialsecurity.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.