Kunstenaarsstatuut eindelijk volledig geregeld

Auteur: Els Poelman
Datum:

Vanaf 30 oktober 2015 kan de Commissie Kunstenaars visa, kunstenaarskaarten en modellen prestatie-overzicht uitreiken. Daarmee kan het sociaal statuut voor kunstenaars eindelijk voluit operationeel worden.

Achtergrond

Personen die artistieke prestaties leveren vallen in principe onder de sociale zekerheid voor werknemers ongeacht de juridische band met hun opdrachtgever. Als er geen arbeidsovereenkomst is gebeurt dat op basis van een visum, dat de artistieke aard van de activiteit bevestigt.

Eens onderworpen is er vrijstelling van bijdragen tot een bepaalde grens aan inkomsten en/of prestaties (de zgn. “kleine vergoedingsregeling”). De omvang van de vergoedingen/prestaties wordt bijgehouden via de kunstenaarskaart en het bijhorend overzicht van prestaties.

Het visum, de kunstenaarskaart en het prestatie-overzicht worden afgeleverd door de Commissie Kunstenaars. Een Ministerieel Besluit van 23 oktober 2015 regelt voor de drie documenten het model, de inhoud en de regels voor bewaring – voorlopig circuleren ze enkel op papier.

Visum

Het visum wordt uitgereikt door de Commissie Kunstenaars. Het attesteert de artistieke aard van de activiteit en bevat volgende gegevens:

 • uniek identificatienummer van het visum;
 • begin- en einddatum van geldigheid;
 • identiteit van de kunstenaar (INSZ-nummer, bisnummer of elk ander nuttig gegeven);
 • logo en telefoonnummer van de Commissie en handtekening van de voorzitter.

Kunstenaarskaart

De kunstenaarskaart wordt door de Commissie Kunstenaars afgeleverd aan kunstenaars die de kleine vergoedingsregeling willen inroepen. Ze doet dienst als identificatie van de kunstenaar en bevat deze gegevens:

 • uniek identificatienummer van de kaart;
 • begin- en einddatum van geldigheid;
 • identiteit van de kunstenaar (INSZ-nummer, bisnummer of elk ander nuttig gegeven);
 • logo en telefoonnummer van de Commissie en handtekening van de voorzitter;
 • de verwijzing naar de toepassing van de “kleine vergoedingsregeling”.

Prestatie-overzicht

Dit overzicht is een bijlage van de kunstenaarskaart. Het wordt bijgehouden per kalenderjaar en dient ter controle van de beperkte omvang van prestaties en vergoedingen. Het model wordt door de Commissie afgeleverd en door de kunstenaar vervolledigd bij de start van elke prestatie zonder sociale bijdragen, als volgt:

 • aard, datum en duur (bij dezelfde opdrachtgever) van de prestatie;
 • bedrag van de bijhorende vergoeding;
 • naam of ondernemingsnummer van de opdrachtgever.

De opdrachtgever tekent de gegevens m.b.t. elke prestatie die bij hem is uitgevoerd.

Controle

Het visum, de kaart en het prestatie-overzicht worden bewaard op de werkplaats en ter beschikking gehouden van de inspectiediensten.

Praktisch

Personen die beroep doen op het kunstenaarsstatuut en in het bijzonder op de kleine vergoedingsregeling moeten zich voor de noodzakelijke formaliteiten richten tot:

Commissie Kunstenaars

FOD Sociale Zekerheid

Administratief Centrum Kruidtuin

Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 115

1000 Brussel

e-mail: kunstenaars@minsoc.fed.be

Auteur: Els Poelman

20/11/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.