Het stelsel van loopbaansparen is in werking getreden op 1 februari 2018

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Het stelsel van loopbaansparen, dat werd ingevoerd door de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, biedt werknemers uit de privésector de mogelijkheid om tijd te sparen.

Die opgespaarde tijd wordt dan later opgenomen als verlof (zie onze Infoflash van 4 april 2017).

De sociale partners hadden tijd tot 31 januari 2018 om zelf een interprofessionele regeling over loopbaansparen uit te werken.

Er werd echter geen akkoord bereikt. Daarom kunnen de paritaire comités de maatregel van het loopbaansparen activeren en een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) sluiten waarin een sectoraal stelsel van loopbaansparen wordt uitgewerkt.

Bij gebrek aan een sectorale cao gesloten binnen 6 maanden vanaf de aanhangigmaking bij de Voorzitter van het paritair comité kunnen de ondernemingen een cao sluiten. Onder de voorwaarden van de wet van 5 maart 2017 kunnen ze dan hun eigen stelsel van loopbaansparen invoeren.

Bronnen: artikelen 33 tot 39 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S., 15 maart 2017, Koninklijk Besluit van 25 juni 2017 tot uitvoering van artikel 39 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S., 5 juli 2017.

 

Auteur: Brigitte Dendooven

08/02/2018