Het PC voor ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren (111.03) heeft zijn sectorakkoord 2017-2018 afgesloten

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Op 15 mei 2017 hebben de sociale partners van het paritair comité voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren (111.03) hun sectorakkoord 2017-2018 afgesloten. Dit akkoord werd gepubliceerd op 6 juli 2017.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge (1,1%)

De beschikbare maximale loonmarge van 1,1% kon op alternatieve manier worden ingevuld via een overdraagbare ondernemingsenveloppe. Deze alternatieve besteding moest paritair worden onderhandeld vóór 30 juni 2017. In de ondernemingen met een vakbondsafvaardiging hadden de partijen de mogelijkheid om deze termijn te verlengen tot 30 september 2017.

De publicatie van het sectoraal akkoord op 6 juli 2017 biedt deze mogelijkheid de facto niet aan de ondernemingen. Bijgevolg zal het suppletief stelsel van toepassing zijn. Alle reële bruto-uurlonen van de arbeiders worden op 1 juli 2017 met 1,1% verhoogd, inclusief de ploegenpremies en de productiepremies die niet in een percentage worden uitgedrukt, tenzij er andere conventionele bepalingen bestaan in de onderneming.

Op 1 juli 2017 worden de minimale en maximale basisuurlonen en de effectieve minimale en maximale lonen verhoogd met 1,1%. Ook verschillende sectorale premies worden verhoogd.

Ecocheques

De ondernemingen die ecocheques moeten toekennen op basis van de cao van 14 april 2014 konden een gelijkwaardig voordeel voorzien. Deze alternatieve besteding moest ook vóór 30 juni 2017 worden onderhandeld. Zo niet blijven de bestaande ecocheques van toepassing.

Eindejaarspremie

De regels voor de toekenning van de eindejaarspremie aan de arbeiders waarvan de overeenkomst eindigt in de loop van de referentieperiode worden gewijzigd vanaf 1 juli 2017.

Vanaf 2018 zal de eindejaarspremie in december worden betaald en niet in januari.

Aanvullend pensioen

Op 1 juli 2017 wordt de bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid met 10% verhoogd.

Fonds voor Bestaanszekerheid

Op 1 juli 2017 worden verschillende aanvullende vergoedingen die door het Fonds voor Bestaanszekerheid worden toegekend, verhoogd.

De globale bijdrage voor de financiering van het Fonds wordt met 0,66% verminderd vanaf 1 juli 2017. De SWT-bijdrage van 0,03% wordt niet verlengd vanaf 1 juli 2017.

Varia

De werkzekerheidsclausule wordt verlengd.

Het collectieve opleidingsvolume blijft in 2017 behouden op 3,5 opleidingsdagen per jaar en per voltijds equivalent en wordt in 2018 verhoogd naar 4 dagen.

Een cao zal het recht toekennen op de verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Een andere cao zal de duur van het tijdskrediet met motief vastleggen op 51 maanden en het recht op tijdskrediet eindeloopbaan verlengen.

De verhoging van de interne grens en de verlenging van de referentieperiode voor de toekenning van inhaalrust worden verlengd.

Duur van het akkoord

Van 1 januari 2017 tot 31 december 2018.

Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bron: Sectorakkoord 2017-2018 van 15 mei 2017 (PC 111.03), reg.nr. 140.176.

Auteur: Laurence Philippe

14/07/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.