Halt aan de sociale fraude: wat mogen we verwachten in 2018?

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Op vrijdag 8 december werd het Actieplan sociale fraudebestrijding 2018’ goedgekeurd. De prioriteiten van de federale regering liggen voor 2018 op de internationale sociale dumping, schijnzelfstandigen en grootstedenbeleid.
Dit actieplan bevat de grote lijnen van het vorige actieplan.

Gerichte controles

Welke sectoren?

De inspanningen van de verschillende controlediensten zijn gericht op die sectoren waar sociale fraude het sterkst aanwezig is. In deze sectoren zullen de verschillende inspectiediensten flitscontroles houden. Worden nog steeds geviseerd: de bouwsector, de elektrotechnische sector, de schoonmaak, de horeca, de transportsector, de vleessector, de taxi’s, de verhuissector, de bewakingssector, de land- en tuinbouwsector en de metaal- en technologiesector. Aan deze lijst, die dezelfde is als die van 2017, wordt nog de begrafenissector toegevoegd die op 5 juli 2017 een ‘Plan voor eerlijke concurrentie’ (PEC) heeft gesloten.

In de sector van de garages, die ook al in 2017 werd geviseerd, zullen de carwashes bijzondere aandacht krijgen. Voor deze ondernemingen zou begin 2018 een PEC moeten worden gesloten.

Aan hoeveel controles mag men zich verwachten?

Het aangekondigde aantal controles blijft hetzelfde per sector. In de transportsector worden in 2018 meer controles verwacht: 600 controles tegenover 400 aangekondigd in 2017. De sector heeft dan ook te kampen met heel wat vormen van fraude, zoals illegale cabotage, sociale dumping, postbusvennootschappen, tachograaffraude, enz.

Globaal gezien zou het aantal controles in alle sectoren samen, op nationaal vlak, stijgen van 9.000 in 2017 naar 10.000 controles in 2018.

De verschillende flitscontroles zullen worden aangekondigd via een infoflash.

Hoe kan u zich voorbereiden?

In een vraag aan een expert legt Jan Van Bellinghen uit wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

De checklists van de SIOD

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft specifieke checklists opgesteld. Die bevatten een overzicht van de documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen waarop u zich kan voorbereiden. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om alle documenten te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek.

De sectorale informatie van Partena Professional

Via de sectorale informatie van Partena Professional kan u kennis nemen van de sectorale bepalingen die voor uw paritair comité gelden.

De Legal Compliance Service

De wetgeving evolueert voortdurend, maar onze Legal Partners en hun Legal Compliance Service volgen die voor u op de voet. De Legal Partners nemen uw sociale documenten onder de loep en zorgen ervoor dat de sociale wetgeving wordt nageleefd. Op het einde van deze audit zal een verslag met een risicoanalyse worden gemaakt en zullen u de nodige aanbevelingen worden gedaan.

Eenmaal de audit klaar is, zullen de Legal Partners u regelmatig op de hoogte houden van de wijzigingen in de wet en de impact die ze hebben op uw documenten.

Op die manier hoeft u geen enkel sociaal inspectiebezoek meer te vrezen.

Bron: Actieplan sociale fraudebestrijding, 2018.

Auteur: Laurence Philippe

21/12/2017