Flitscontroles aangekondigd in de bewakingssector

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Tijdens het weekend van 30 juni tot en met 2 juli 2017 zullen de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles houden in de bewakingssector. Deze controles zijn specifiek gericht op de festivalorganisaties. Hoe u zich het best kan voorbereiden op deze controles leest u hieronder.

Wie wordt geviseerd?

Deze actie is gericht op zij die de sociale reglementering overtreden en de zwartwerkers.

De Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer wil een mentaliteitswijziging bewerkstelligen en de sociale wetgeving doen naleven. Deze controles passen in het 'actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’. Via deze controles wil men de oneerlijke concurrentie van bedrijven die de minimumnormen niet naleven, bestrijden.

Hoe kan u zich voorbereiden?

In de sectorale informatie van Partena Professional kan u de sectorale bepalingen nalezen die specifiek gelden voor uw paritair comité.

En daarna?

Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles moeten helpen dit te verwezenlijken, zeker in de bouwsector die een prioritair doel is in de strijd tegen de sociale fraude.

Bron: Actieplan tegen sociale fraude, 2017.

Auteur: Laurence Philippe

22/06/2017