Flexijobs – dimona

Auteur: Els Poelman
Datum:

Tewerkstelling in een flexijob is afhankelijk van een correcte en tijdige dimona.

Centrale rol voor Dimona

Dimona is de elektronische aangifte van een tewerkstelling, die verplicht is voor alle werknemers.

Bij tewerkstelling in een flexijob heeft dimona een spilfunctie: bepaalde voorwaarden worden door de RSZ geëvalueerd bij registratie van de dimona, en de werkgever ontvangt onmiddellijk een respons met het resultaat van die evaluatie. Een positieve respons is noodzakelijk om de tewerkstelling ook effectief te kunnen aangeven als flexijob.

Twee types dimona

Voor de tewerkstelling in een flexijob zijn er twee types dimona, afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst:

 • is de arbeidsovereenkomst mondeling (wat toegestaan is voor een flexijob), dan gaat het per definitie over dagcontracten en moet er elke dag met prestaties een nieuwe dimona gebeuren (dagdimona);
 • is de arbeidsovereenkomst schriftelijk dan gebeurt er één dimona voor de hele periode gedekt door de overeenkomst maar minstens éénmaal per kwartaal, omdat elk kwartaal opnieuw de voorwaarden gecontroleerd worden ( kwartaaldimona).

Voorbeeld

Tewerkstelling in een flexijob van 20 maart tot en met 5 april

Zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst gaat het om (mondelinge) dagcontracten en moet er voor elke dag met tewerkstelling een nieuwe dagdimona gebeuren.

Als de periode gedekt is door een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn er twee dimona’s: een eerste voor de periode 20 tot 31 maart en een tweede voor de periode 1 tot 5 april. Vanaf 1 april verschuift immers het refertekwartaal voor de evaluatie van de hoofdactiviteit.

Dagdimona

Dagdimona is verplicht wanneer de flexijob niet gedekt is door een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Deze dimona wordt verricht elke dag met tewerkstelling in een flexijob.

De dagdimona bevat volgende gegevens:

 • de coördinaten van werkgever en werknemer
 • de code flexijob (FLX)
 • het tijdstip begin prestatie (uur en minuten)
 • tijdstip einde prestatie (uur en minuten)

Wanneer is een dagdimona tijdig?

In de dagdimona staat het aanvangstijdstip, uitgedrukt in uren en minuten.

Een dagdimona is “tijdig” als ze geregistreerd is bij de RSZ uiterlijk op dat aanvangstijdstip.

Voorbeeld

Een dagdimona FLX voor een prestatie op 15 mei met aanvangsuur 19 u 15’ moet geregistreerd zijn op 15 mei uiterlijk om 19 u 15’.

Evaluatie van een dagdimona en respons door de RSZ

Vooreerst wordt gecontroleerd of de dimona tijdig gebeurde tegenover het tijdstip van aanvang prestatie.

Indien niet tijdig, wordt onmiddellijk een respons “niet OK” teruggestuurd naar de werkgever.

Indien tijdig, wordt overgegaan naar de controles op statuut gepensioneerde of hoofdactiviteit, in die volgorde.

Als dimona tijdig is EN de flexijob-werknemer is gepensioneerd, volgt een respons “OK”:

 • ofwel is betrokkene minstens 65 jaar op de dag van de dimona;
 • ofwel is betrokkene in het tweede voorafgaande kwartaal geregistreerd als vervroegd gepensioneerde in het pensioenkadaster.

Als dimona tijdig is EN de flexijob-werknemer is niet gepensioneerd wordt nagegaan of betrokkene een hoofdactiviteit heeft, via de loopbaandatabank van het derde kwartaal voorafgaand aan de dimona.

Heeft betrokkene in dat kwartaal minstens een 4/5e tewerkstelling bij één of meer andere werkgevers, dan krijgt de werkgever een respons “OK”.

Is die 4/5e tewerkstelling er niet, dan volgt een respons “niet OK”.

Impact van de respons

“OK” betekent groen licht voor een flexijob-tewerkstelling op de dag gedekt door de dimona waarbij de respons hoort

“niet OK” betekent dat een flexijob NIET toegestaan is voor die dag, en dat betrokkene als gewone werknemer moet aangegeven worden.

… maar opgelet! Een respons “OK” zegt nog niets over de naleving van de voorwaarden in het lopend kwartaal. Een flexijob kan niet gecumuleerd worden met een minstens 4/5e tewerkstelling, een opzeggingsvergoeding of opzeggingstermijn bij dezelfde werkgever. Indien de RSZ dergelijke cumul vaststelt op basis van de dmfa zal de flexijob alsnog geregulariseerd worden.

Kwartaaldimona

Een kwartaaldimona is standaard wanneer de flexijob gedekt is door een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Deze dimona dekt de periode van de overeenkomst, maar maximum een kwartaal.

De kwartaaldimona bevat volgende gegevens:

 • de coördinaten van werkgever en werknemer
 • de code flexijob (FLX)
 • dag begin prestatie
 • dag einde prestatie (die in hetzelfde kwartaal moet liggen als de dag van aanvang)

Wanneer is een kwartaaldimona tijdig?

De kwartaaldimona bevat de dag van aanvang van de prestatie. Een kwartaaldimona is “tijdig” als ze bij de RSZ geregistreerd uiterlijk die dag.

Voorbeeld

Een kwartaaldimona FLX voor een periode van 15 mei tot 20 mei, moet geregistreerd zijn uiterlijk op 15 mei om 23 u 59’.

Evaluatie van een dagdimona en respons door de RSZ

De controles die gebeuren zijn dezelfde als bij een dagdimona, maar de controle op tijdigheid gebeurt op basis van de aanvangsdag.

Impact van de respons

De impact is analoog aan deze bij een dagdimona, maar hier beïnvloedt de respons “OK” resp. “niet OK” de hele periode (maximum een kwartaal) gedekt door de dimona. Verder geldt dezelfde opmerking met betrekking tot de voorwaarden in het lopend kwartaal.

Bron: Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, zoals aangepast door de Programmawet van 25 december 2017 (BS 29 december 2017).

Auteur: Els Poelman

25/01/2018