Eindejaar en feestdagen: wat zijn de regels?

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

De laatste feestdag van het jaar 2020 is vrijdag 25 december.

Het is ook mogelijk dat een vervangingsdag van een feestdag die in 2020 samenviel met een gebruikelijke inactivititeitsdag in december 2020 valt.

Een korte herhaling van de regels...

Feestdag van 25 december 2020

Een werkgever mag zijn werknemers niet laten werken op de feestdag van 25 december 2020; hij moet hen echter wel een loon betalen voor die dag.

In bepaalde gevallen mag de werkgever wel personeel tewerkstellen op die dag.

Indien dit het geval is, wordt aan de betrokken werknemers binnen 6 weken na 25 december 2020 inhaalrust toegekend die zal worden verrekend in de arbeidstijd.

Voor details over de toepassing van deze inhaalrust, raadpleeg het bericht dat in uw onderneming werd aangeplakt vóór 15 december 2019.

Vervangingsdag van een feestdag die samenviel met een inactiviteitsdag in 2020

In 2020 vielen in veel ondernemingen verschillende feestdagen samen met een gebruikelijke inactiviteitsdag, bijvoorbeeld zaterdag 15 augustus en zondag 1 november.

Deze feestdagen werden vervangen door een gebruikelijke activiteitsdag waarvan de datum werd vastgesteld volgens een specifieke procedure.

Wil u weten of een of meer vervangingsdagen in uw onderneming in de maand december 2020 vallen, raadpleeg dan het bericht dat werd aangeplakt vóór 15 december 2019.

Vervangingsdagen worden beschouwd als feestdagen en worden door de werkgever bezoldigd.

Opgelet! Voor het opnemen van dagen wettelijke vakantie, buitenwettelijk verlof en arbeidsduurvermindering voor het einde van het jaar 2020 gelden andere regels.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.