Doelgroepvermindering 1e aanwervingen: de RSZ bevestigt

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De RSZ bevestigt in zijn instructies voor de werkgevers dat de doelgroepvermindering voor de 1e werknemer verlengd wordt na 31 december 2020.

We kondigden dit al aan in onze infoflash van 7 oktober 2020. De nieuwe regering had al aangekondigd dat zij bereid was deze verhoogde vermindering voor de aanwerving van de 1e werknemer, die op 31 december zou aflopen, te verlengen. De maatregel wordt onder dezelfde voorwaarden verlengd:

  • de 1e werknemer die vóór 1 januari 2021 wordt aangeworven blijft de vermindering 1e werknemer genieten zoals die vandaag bestaat;
  • de  1e werknemer die na 31 december 2020 wordt aangeworven kan voor u ook het recht openen op deze vermindering dankzij de verlenging van de maatregel.

Ter herinnering, de vermindering 1e werknemer is een doelgroepvermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen. Ze stemt overeen met het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de eventuele sociale maribel-aftrek en na toepassing van de structurele vermindering. Ze wordt voor onbepaalde tijd toegepast, d.w.z. voor de gehele duur van de tewerkstelling van deze 1e werknemer.

Het Koninklijk Besluit is vandaag nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Bron: www.socialsecurity.be

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.