Uit het regeerakkoord: de vermindering van werkgeversbijdragen voor de eerste werknemer wordt verlengd na 2020

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De eerste werknemer aangeworven na 31 december 2020 geeft geen recht meer op een vermindering van de werkgeversbijdragen, tenzij de toepasselijke reglementering wordt verlengd. Het verslag van de formateurs geeft aan dat die verlenging er komt.      

Stand van zaken

De vermindering voor de zes eerste aanwervingen is als volgt georganiseerd:

  • een volledige vrijstelling van basisbijdragen voor onbeperkte duur, bij aanwerving van een eerste werknemer uiterlijk op 31 december 2020;
  • een forfaitaire vermindering voor een vast aantal kwartalen, bij aanwerving van een tweede tot en met zesde werknemer – hier zonder limiet voor wat betreft de aanwervingsdatum

Zonder aanpassing van de reglementering zal de aanwerving van een eerste werknemer na 31 december 2020  geen recht meer geven op een vermindering van werkgeversbijdragen.

Plannen van de regering

Het verslag van de formateurs van 30 september 2020 geeft aan wat de nieuwe regering van plan is met deze doelgroepvermindering.

De vermindering voor de eerste werknemer wordt verlengd, zodat ook aanwervingen na 31 december 2020 ze kunnen benutten. Algemeen wordt verwacht dat de voorwaarden niet zullen wijzigen: volledige vrijstelling van basisbijdragen voor onbeperkte duur. De reglementering zelf moet nog aangepast worden.

Tegelijk wordt aangekondigd dat deze doelgroepvermindering in de loop van 2021 geëvalueerd wordt, in overleg met de sociale partners. Vereenvoudiging en automatisering moeten leiden tot maximale benutting van deze vermindering, en tegelijk fraude of oneigenlijk gebruik tegengaan. Afhankelijk van het resultaat van die evaluatie kunnen de (huidige) modaliteiten en procedures worden aangepast, voor elk van de zes eerste aanwervingen.

 

Bron: Verslag van de formateurs van 30 september 2020, hoofdstuk II, 3 , pijler 1

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.