Definitieve stopzetting van drie ex-federale steunmaatregelen in Vaanderen en Brussel

Auteur: Els Poelman
Datum:

In het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest betekent de jaarwissel ook het definitieve einde van drie ex-federale steunmaatregelen.

CONTEXT

De stopzetting treft drie steunmaatregelen, destijds spil van het federaal beleid en sinds 2015 overgedragen aan de regio’s: de doelgroepvermindering voor jongeren, voor langdurig werkzoekenden en voor werknemers ontslagen omwille van een herstructurering.

Een doelgroepvermindering is een vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid. De vermindering voor langdurig werkzoekenden was mogelijk gekoppeld aan een activering van de werkloosheidsuitkering – die activering volgt de vermindering en wordt evengoed stopgezet.

In alle regio’s zijn deze maatregelen afgebouwd, weliswaar met een verschillende timing. Het Vlaams en Brussels Gewest zijn de eerste regio’s waarin ze definitief verdwijnen. In het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap zijn ze evengoed in uitdoving, maar is de definitieve stopzetting gepland op een latere datum.

TEWERKSTELLING IN HET VLAAMS GEWEST

Sinds 1 juli 2016 kan de vermindering voor jongeren niet meer ingaan, en sinds 1 januari 2017 beide andere verminderingen. Voor aanwervingen tot 30 juni resp. 31 december 2016 kon de werkgever de voorziene kwartalen met vermindering opgebruiken, maar uiterlijk tot 31 december 2018. Vanaf 1 januari 2019 is het definitief afgelopen, ook al zouden er in theorie (bv. op basis van de werkkaart van de werknemer) nog kwartalen overblijven.

Wat kwam in de plaats?

Voor langdurig werkzoekenden en werknemers ontslagen bij herstructurering is er geen gelijkaardige Vlaamse vermindering/activering in de plaats gekomen. Het budget voor deze doelgroepen wordt besteed aan nieuwe initiatieven van opleiding en arbeidsbemiddeling (duaal leren, aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden, Vlaams opleidingsverlof, Vlaamse ondersteuningspremie, …).

Voor jongeren is er sinds juli 2016 een eigen Vlaamse doelgroepvermindering, vanaf 1 januari 2019 nog versterkt.

TEWERKSTELLING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Sinds 1 oktober 2017 kunnen deze drie verminderingen niet meer ingaan. Voor aanwervingen tot 30 september 2017 kon de werkgever de kwartalen met vermindering opgebruiken, maar uiterlijk tot 31 december 2018. Vanaf 1 januari 2019 is het ook hier definitief afgelopen, zelfs als er in theorie (bv. in de werkkaart van de werknemer) nog kwartalen overblijven.

Wat kwam in de plaats?

Voor geen van de drie doelgroepen is er een eigen Brusselse vermindering in de plaats gekomen. Het budget voor deze doelgroepen wordt besteed aan nieuwe Brusselse maatregelen van activering van de werkloosheidsuitkering, en aan subsidies voor opleiding.

GEEN STOPZETTING VAN DE EXTRA WERKBONUS HERSTRUCTURERING

Werknemers ontslagen bij herstructurering kunnen bij hun volgende werkgever recht verkrijgen op een extra “werkbonus”, d.i. een extra vermindering van persoonlijke bijdrage aan de sociale zekerheid. Die maatregel blijft federaal, en blijft dus bestaan bij tewerkstelling in alle regio’s.