De winstpremie: hou rekening met de nieuwe berekeningswijze pro rata

Auteur: Yves Stox
Datum:

Voor de winstpremie gelden binnenkort nieuwe berekeningsregels. De Kamer heeft eind vorige week ingestemd met de wijzigingen. Hou er nu al rekening mee, zeker als uw boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar.

NIEUWE BEREKENINGSREGELS PRO RATA

U denkt eraan om begin 2019 een identieke winstpremie toe te kennen met betrekking tot de winst die de onderneming realiseerde in 2018. De nieuwe berekeningswijze pro rata zal al gelden voor deze winstpremies.

De wijziging stelt als basisregel een berekening pro rata voorop. Het bedrag van de winstpremie wordt berekend pro rata de effectieve arbeidsprestaties van de werknemer tijdens het boekjaar.

Bepaalde schorsingen van de arbeidsprestaties worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties. Er wordt komaf gemaakt met het onderscheid tussen vrijwillige en onvrijwillige schorsingen. De gelijkstelling geldt voor de volgende situaties:

  1. De werknemer heeft recht op loon tijdens de schorsing;
  2. Tijdens de moederschapsrust, het vaderschapsverlof, het adoptie- en het pleegverlof;
  3. Dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door gewaarborgd loon in geval van ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte.

U zult werknemers die werden ontslagen wegens een dringende reden in de loop van het boekjaar of die zelf ontslag hebben genomen, kunnen uitsluiten. Die werknemers hebben dan geen recht op een winstpremie (uitzondering: de werknemer neemt ontslag wegens een dringende reden in hoofde van de werkgever).

ENKELE CONCRETE SITUATIES

De huidige regelgeving laat ruimte voor interpretatie. De onderneming moet zelf weten om te gaan met die onduidelijkheid. De nieuwe berekeningswijze zal die onduidelijkheid wegnemen. Enkele concrete voorbeelden.

  • Een bediende trad in dienst op 1 maart 2018. Hij of zij heeft dus voor 10/12e meegewerkt aan het winstresultaat. In het voorjaar 2019 kent de algemene vergadering een identieke winstpremie toe. De werknemer heeft recht op een winstpremie pro rata zijn of haar effectieve tewerkstelling in 2018. Wel kunt u een anciënniteitsvoorwaarde opnemen. Zo kunt u werknemers uitsluiten die minder dan één jaar in dienst zijn.
  • Een collega is enkele jaren in dienst en wordt een week geveld door de griep in het voorjaar 2018. Deze periode van arbeidsongeschiktheid wordt gelijkgesteld. De werknemer heef recht op een volledige winstpremie.
  • Uw werknemer wilt op wereldreis. U komt met hem of haar overeen om de arbeidsovereenkomst te schorsen in onderling overleg gedurende zes maanden, zonder behoud van loon. De werknemer heeft maar voor 6/12e meegewerkt aan het winstresultaat en heeft dus recht op een winstpremie pro rata de effectieve tewerkstelling tijdens het boekjaar.
  • De onderneming beëindigt de arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn in de loop van het boekjaar. De opzeggingstermijn eindigt op 30 november 2018. De werknemer heeft voor 11/12e meegewerkt aan het winstresultaat. Bij de winstverdeling in het voorjaar van 2019 heeft de werknemer de onderneming verlaten. Toch zal hij of zij nog recht hebben op een winstpremie pro rata de effectieve tewerkstelling in het boekjaar 2018.

Als werkgever kunt er steeds voor opteren om alle werknemers hetzelfde bedrag toe te kennen en niet aan te passen pro rata de effectieve arbeidsprestaties. Dat geld ook in geval van een deeltijdse tewerkstelling.

AAN DE SLAG

Doe geen copy-paste van vorige keer. Neem met ons contact op en laat u begeleiden bij de uitwerking en toekenning van de winstpremie. Ons e-mailadres: legal.partners@partena.be.

Zelf meer lezen kan natuurlijk ook.

  • Alle voordelen van de winstpremie op een rijtje? Lees onze infoflash.
  • Bonusplannen voor 2019? In het maandelijks memento van oktober geven we concrete tips.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.