Coronavirus: wat met telewerk vanaf 7 maart?

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Datum:

Naar aanleiding van het Overlegcomité van 4 maart 2022 zal vanaf 7 maart 2022 een versoepeling van toepassing zijn op het vlak van telewerk.

Concreet is telewerk niet langer aanbevolen vanaf die datum.

De passende preventiemaatregelen moeten nog steeds genomen worden om de naleving van de regels van social distancing en een maximaal niveau van bescherming te garanderen.

Afgezien van deze versoepeling heeft het Overlegcomité de bedrijven ook uitgenodigd om, in overleg met de sociale partners, telewerk structureel te verankeren. De regelgeving inzake structureel telewerk zal in dergelijk geval nageleefd moeten worden.

Bronnen: www.premier.be; koninklijk besluit van 5 maart 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, B.S. 5 maart 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.