Coronavirus: Waals Gewest: wie heeft recht op een vergoeding

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In onze infoflash van 1 april 2020 hebben we u geïnformeerd over de compenserende vergoeding die het Waalse Gewest heeft ingevoerd om ondernemingen te helpen die geconfronteerd worden met de Covid-19-crisis.

De Waalse regering heeft de sectoren die recht hebben op deze vergoeding opnieuw uitgebreid en verduidelijkt. Raadpleeg rechtstreeks het Waalse platform www.indemnitécovid.wallonnie.be om na te gaan of u in aanmerking komt voor deze maatregel op basis van uw NACE-code.

Alle andere toegangsvoorwaarden die in onze Infoflash van 1 april 2020 worden vermeld, zijn niet gewijzigd en blijven van toepassing.

 

Bron: Ministerieel Besluit van 8 april 2020 tot uitvoering van het besluit van de Waalse regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, B.S. 14.04.2020.