Coronavirus: Waals Gewest: wie heeft recht op een vergoeding

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In onze infoflash van 1 april 2020 hebben we u geïnformeerd over de compenserende vergoeding die het Waalse Gewest heeft ingevoerd om ondernemingen te helpen die geconfronteerd worden met de Covid-19-crisis.

De Waalse regering heeft de sectoren die recht hebben op deze vergoeding opnieuw uitgebreid en verduidelijkt. Raadpleeg rechtstreeks het Waalse platform www.indemnitécovid.wallonnie.be om na te gaan of u in aanmerking komt voor deze maatregel op basis van uw NACE-code.

Alle andere toegangsvoorwaarden die in onze Infoflash van 1 april 2020 worden vermeld, zijn niet gewijzigd en blijven van toepassing.

 

Bron: Ministerieel Besluit van 8 april 2020 tot uitvoering van het besluit van de Waalse regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, B.S. 14.04.2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.