Coronavirus: Waals Gewest: vergoeding aanvragen

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In onze infoflash van 19 maart informeerden wij u over de invoering door het Waals Gewest van een vergoeding voor de werkgevers die economisch getroffen zijn door de Covid-19-crisis.

Zopas zijn hierover drie koninklijke besluiten verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hieronder geven we meer toelichting bij deze financiële steun. U zult merken dat er ondertussen meer sectoren recht hebben op een vergoeding.

Heeft u recht op de vergoeding?

Kunnen deze vergoeding aanvragen:

  • De zeer kleine ondernemingen, d.w.z. de ondernemingen die minder dan 10 personen tewerkstellen en waarvan het jaarlijkse omzetcijfer of het totaal van de jaarlijkse balans niet hoger is dan 2 miljoen euro.
  • De kleine ondernemingen, d.w.z. de ondernemingen die minder dan 50 personen tewerkstellen en waarvan het jaarlijkse omzetcijfer of het totaal van de jaarlijkse balans niet hoger is dan 10 miljoen euro.
  • De natuurlijke personen die een beroepsactiviteit uitoefenen in hoofd- of bijberoep en die, gezien hun beroepsinkomsten, bijdragen moeten betalen aan het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ).

U moet ook:

- Uw activiteit hebben uitgeoefend vóór 12 maart 2020 [1];

- Sociale bijdragen hebben betaald;

- Uw exploitatiezetel in Wallonië hebben (gegevens afkomstig van de Kruispuntbank van Ondernemingen).

 

Behoort u tot een sector die recht heeft op deze vergoeding?

De vergoeding bedraagt € 5000 als de onderneming volledig is gesloten of is stilgelegd.

Ze moet actief zijn in een van de volgende sectoren:

Activiteitensector

NACE-code:

Detailhandel met uitzondering van auto’s en motorfietsen

Zijn uitgesloten: Detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels voor wat betreft de press-shops, apotheken

Afdeling 47

Verschaffen van accommodatie

Afdeling 55

eet- en drinkgelegenheden 

Afdeling 56 

Activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten;

Afdeling 79

Andere persoonlijke diensten

Afdeling 96

Ongeregeld vervoer per autocar

Onderafdeling 49.390

Toeristische attracties

 

Kermisattracties

Onderafdeling 93.211

Personenvervoer binnen steden en voorsteden

Onderafdeling 49.310

Wassen en poetsen van motorvoertuigen

Onderafdeling 45.206

Autorijscholen

Onderverdeling 85.531

Evenementensector

Onderafdelingen 82.300, 74.109, 90.023, 77.392 en 77.293

Fotografische activiteiten 1

Onderafdeling 74.201

Andere fotografische activiteiten 1

Onderafdeling 74.209

Personenvervoer per taxi 1

Onderafdeling 49.320

Reparatie van schoenen en lederwaren 1

Onderafdeling 95.230

De Waalse regering was van plan om een vergoeding van € 2.500 toe te kennen aan de ondernemingen van de kapperssector. In de tussentijd is deze sector gedwongen zijn salons volledig te sluiten. Daarom heeft hij nu ook recht op de vergoeding van € 5.000.

De vergoeding wordt slechts eenmaal per ondernemingsnummer toegekend. Daadwerkelijke betalingen kunnen vanaf half april worden gedaan

Welke procedure moet u volgen om de vergoeding te kunnen genieten?

Om het voordeel van deze vergoeding aan te vragen, moet u het elektronische formulier op de website www.indemnitecovid.wallonie.be (toegankelijk via Chrome) invullen.

Uw aanvraag moet worden ingediend binnen 60 dagen na de datum waarop uw onderneming is gesloten overeenkomstig de Covid-19 maatregelen.

Inwerkingtreding

De maatregel is op 14 maart 2020 in werking getreden (maar het formulier is pas sinds 27 maart beschikbaar) en zal aflopen op 21 juni 2020.

Bronnen:

  • Besluit van de Waalse regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, B.S., 23 maart 2020;
  • Besluit van de Waalse regering van 26 maart 2020 tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, B.S. 30 maart 2020;
  • Besluit van de Waalse regering van 26 maart 2020 tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 - Erratum B.S. 31 maart 2020;
  • www.indemnitecovid.wallonie.be

 

[1] Op basis van de site www.indemnitecovid.wallonie.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.