Coronavirus Waals Gewest: Vergoeding voor de B2B ‘Reca cascade’ mechanisme

Auteur: Anne Ghysels - Béatrice Verelst (Legal Experts)
Datum:

Sommige werkgevers in de B2B-sector hebben geen toegang tot de vergoeding 12 die in juni 2021 door de Waalse regering wordt toegekend: de onrechtstreekse leveranciers van de Reca-sector (= Horeca zonder de hotels).

 Voor hen heeft de Waalse Regering deze nieuwe vergoeding in het leven geroepen.

Mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u deze vergoeding aanvragen op het platform indemnitecovid.wallonie.be vanaf 23 augustus 2021.

Hebt u recht op deze vergoeding?

Om recht te hebben op deze vergoeding, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:  

  • U bent een zeer kleine, kleine of middelgrote onderneming zijn OF een natuurlijke persoon die zijn beroepsactiviteit in hoofdberoep uitoefent en sociale bijdragen dient te betalen;
  • U heeft 50% van uw omzet verloren in K2, K3 of K4/2020 of in K1/2021 (genomen op een niet-geconsolideerde basis) ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2019, als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de pandemie te bestrijden, en;
  • U heeft geen vergoeding 12 (B2B) gekregen (zie onze infoflash van 15 juni  2021);
  • U heeft een hoofdactiviteit die valt onder een van de volgende NACE-codes;

Beschrijving van de activiteit

NACE-code

Verwerking en conservering van vlees, uitgezonderd vlees van gevogelte

10.110

Verwerking en conservering van gevogelte

10.120

Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte

10.130

Verwerkingen conservering van vis en van schaal- en weekdieren

10.200

Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren

aardappelbereidingen

10.311

Productie van diepgevroren aardappelbereidingen

10.312

Vervaardiging van groente- en fruitsappen

10.320

Verwerking en conservering van groenten, uitgezonderd productie van diepgevroren

groenten

10.391

Verwerking en conservering van fruit, uitgezonderd productie van diepgevroren

fruit

10.392

Productie van diepgevroren groenten en fruit

10.393

Vervaardiging van oliën en vetten

10.410

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

10.420

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

10.510

Vervaardiging van consumptie-ijs

10.520

Vervaardiging van maalderijproducten

10.610

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

10.620

Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10.711

Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10.712

Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk

10.720

Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

10.730

Vervaardiging van suiker

10.810

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

10.820

Verwerking van thee en koffie

10.830

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

10.840

Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

10.850

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

10.860

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen

10.890

Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken

11.010

Vervaardiging van wijn (uit druiven)

11.020

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

11.030

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

11.040

Vervaardiging van bier

11.050

Vervaardiging van mout

11.060

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water

11.070

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

46.170

Groothandel in granen en zaden

46.211

Groothandel in andere akkerbouwproducten

46.214

Groothandel in levend vee

46.231

Groothandel in levende dieren, uitgezonderd levend vee

46.232

Groothandel in consumptieaardappelen

46.311

Groothandel in groenten en fruit, uitgezonderd consumptieaardappelen

46.319

Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en

van gevogelte

46.321

Groothandel in vlees van wild en van gevogelte

46.322

Groothandel in zuivelproducten en eieren

46.331

Groothandel in spijsoliën en -vetten

46.332

Groothandel in wijnen en geestrijke dranken

46.341

Groothandel in dranken, algemeen assortiment

46.349

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

46.360

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

46.370

Groothandel in vis en schaal- en weekdieren

46.381

Groothandel in aardappelproducten

46.382

Groothandel in andere voedingsmiddelen

46.389

Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen

46.391

Niet-gespecialiseerde groothandel in voedingsmiddelen

46.392

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De vergoeding is gelijk aan 15% van uw omzet voor elk in aanmerking komend kwartaal.

Er zijn evenwel maxima vastgelegd op basis van uw omzetverlies en uw personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten (VTE).

Het aantal VTE's is gelijk aan :  het gemiddeld aantal werknemers, in 2019 tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst in de gezamenlijke bedrijfszetels van de onderneming die overeenstemmen met de arbeidseenheden (JAE), berekend op grond van de multifunctionele aangiften bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de vier kwartalen van 2019.

 

Uw omzetverlies

VTE 0

VTE >0 tot <10

VTE 10 tot <50

VTE 50 en +

Tot 75% van de omzet

€ 5.000

€ 10.000

€ 20.000

€ 40.000

Meer dan 75% van de omzet

€ 6.250

€ 12.500

€ 25.000

€ 50.000

Wat moet u doen?

U dient een vergoedingsaanvraag in te dienen op de website www.indemnitécovid.wallonie.be (vergoeding 21) vanaf 23 augustus 2021 tot en met 22 september 2021.

 

Bronnen: Besluit van de Waalse regering van 01.07.2021 betreffende de toekenning van een specifieke vergoeding "cascade RECA" aan zelfstandigen en ondernemingen actief in BtoB in de RECA-sector, B.S. 08.07.2021; Ministerieel besluit van 23 augustus 2021 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een specifieke vergoeding "cascade RECA" aan zelfstandigen en ondernemingen actief in BtoB in de RECA-sector, B.S. 07.09.2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.