Coronavirus: sectorgidsen om weer veilig aan de slag te gaan

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

Zoals we in een vorige Infoflash vermeldden, hebben de sociale partners, in overleg met de Beleidscel van de minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid een ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ uitgewerkt. Deze verzameling aanbevelingen dient als leidraad voor de ondernemingen om veilig terug aan het werk te gaan.  

De sectoren en ondernemingen kunnen de gids aanpassen aan hun specifieke situatie.

Op de website van de FOD Werkgelegenheid staat de lijst van sectorgidsen.

De textielsector en de sector metaal en mobiliteit, distributie, herstel en onderhoud hebben er al een opgesteld. 

 

Bron: FOD Werkgelegenheid, Lijst van sectorgidsen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.