Coronavirus: gids om de verspreiding ervan tegen te gaan

Auteur: Catherine Mairy (legal expert)
Datum:

Om de ondernemingen te helpen hun economische activiteiten geleidelijk aan herop te bouwen met inachtneming van optimale gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden, wordt hen een "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan" ter beschikking gesteld op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze generieke gids biedt:

  • een kader met preventiemaatregelen die door de sectoren en door elke werkgever op maat moeten worden ingekleurd;
  • ondersteuning voor sectoren en ondernemingen die hun activiteiten niet onderbroken hebben.

Bij de keuze en het uitrollen van de maatregelen moeten de werkgevers met name een beroep doen op de bestaande overlegorganen en de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

De generieke gids is een evolutief document waarvan de inhoud kan worden aangevuld:

  • in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad
  • en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.

Bron: website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.