Coronavirus: gids om de verspreiding ervan tegen te gaan

Auteur: Catherine Mairy (legal expert)
Datum:

Om de ondernemingen te helpen hun economische activiteiten geleidelijk aan herop te bouwen met inachtneming van optimale gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden, wordt hen een "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan" ter beschikking gesteld op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze generieke gids biedt:

  • een kader met preventiemaatregelen die door de sectoren en door elke werkgever op maat moeten worden ingekleurd;
  • ondersteuning voor sectoren en ondernemingen die hun activiteiten niet onderbroken hebben.

Bij de keuze en het uitrollen van de maatregelen moeten de werkgevers met name een beroep doen op de bestaande overlegorganen en de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

De generieke gids is een evolutief document waarvan de inhoud kan worden aangevuld:

  • in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad
  • en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.

Bron: website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.