Coronavirus: RSZ: bijzondere afbetalingsplannen verlengd

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In onze Infoflash van 12 maart informeerden we u over de mogelijkheid om aan de RSZ een afbetalingsplan voor maximaal 24 maanden aan te vragen voor uw bijdragen voor het 1e en 2e kwartaal 2020 en voor de afrekening van het vakantiegeld 2019.

Er werd een wetsontwerp aangenomen om deze mogelijkheid te verlengen voor de betaling van uw RSZ-bijdragen voor het 3e en 4e kwartaal 2020.

Het specifieke aan dit (zogenaamd ‘bijzondere’) afbetalingsplan dat tijdens de coronacrisis ingevoerd werd, is dat er geen sancties worden toegepast, mits de modaliteiten nageleefd worden.

 

Bron: wetsontwerp van 28 september 2020 dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid toelaat betalingstermijnen toe te kennen voor de  bijdragen verschuldigd voor het derde en vierde kwartaal 2020 zonder toepassing van sancties, doc. 55 1537/001

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.