Coronavirus: steunmaatregel van de RSZ

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Als uw onderneming in economische moeilijkheden verkeert als gevolg van het coronavirus, dan kan u aan de RSZ vragen om uw sociale bijdragen in termijnen te betalen. Anne Ghysels, Legal Expert bij Partena Professional, legt ons uit.

Om welke bijdragen gaat het?

Voor het 1e en 2e kwartaal van 2020 kan u een minnelijk afbetalingsplan vragen bij de RSZ.

Met dit minnelijk afbetalingsplan doet u maandelijkse afbetalingen voor een maximum van 24 maanden.

Hebt u al uw RSZ-bijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

Welke procedure moet worden gevolgd?

Dit plan moet worden aangevraagd bij de RSZ volgens de gebruikelijke procedure die u via deze link vindt.

In het vakje ‘Motivering’ vermeldt u de financiële impact van het coronavirus op uw onderneming.

Meer info over de impact van het coronavirus?

Raadpleeg onze infoflashes van 10 maart 2020 en van 11 maart 2020.

 

Bron: www.socialsecurity.be