Coronavirus: Corona-compensatiepremie

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Federale Regering een aantal maatregelen genomen die voor veel bedrijven een ernstige impact hebben. Om hieraan tegemoet te komen voorziet de Vlaamse Regering in een compensatiepremie voor ondernemingen die een groot omzetverlies kennen als gevolg van de coronacrisis.

Voor wie ?

Ondernemingen en zelfstandigen die verplicht moesten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen, kunnen reeds een beroep doen op de corona-hinderpremie (zie hier over de infoflash over de Vlaamse hinderpremie).

Ondernemingen en hun toeleveranciers die wél nog werken of handelszaken die openblijven maar door de maatregelen een groot omzetverlies lijden, komen in aanmerking voor een compensatiepremie van de Vlaamse overheid.

Deze maatregel is enkel van toepassing op volgende categoriën:

 1. de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingenten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;
 2. de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
 3. de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbijbepaalde werklocaties worden afgesloten;
 4. de ondernemingen die essentiële diensten leveren;
 5. de ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ondergaan ten gevolge van de toepassing van de coronavirusmaatregelen.

Voor de eerste 4 categoriën wordt een lijst van sectoren opgenomen als bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering. Ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ondergaan (categorie 5) dienen de omzetdaling omstandig te motiveren.

Volgende ondernemingen komen niet in aanmerking:

 • ondernemingen in staat van ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening komen niet in aanmerking voor de forfaitaire subsidie;
 • de holdingvennootschappen;
 • de patrimoniumvennootschappen;
 • activiteiten van hoofdkantoren;
 • de managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die een forfaitaire subsidie heeftontvangen.

Voorwaarden

 • Het omzetverlies is minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
  • De voorwaarde van de omzetdaling geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Zelfstandigen in bijberoep:
  • die in 2019 een beroepsinkomen hadden van minstens 13.999 euro worden gelijkgesteld met een zelfstandige in hoofdberoep, en kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
  • die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer (wordt gelijkgesteld met de zelfstandige in bijberoep: de zelfstandige die in 2019 een beroepsinkomen had tussen 6.996.,89 en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent van 80% of meer).
 • Voor de vereniging met een economische activiteit is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 • De corona-compensatiepremie is niet combineerbaar met de corona-hinderpremie.

Hoeveel?

De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro. Voor sommige zelfstandigen in bijberoep gaat het om 1.500 euro (zie ‘Voorwaarden’).

Hoe aanvragen?

De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO. Op dit moment is nog niet bekend vanaf wanneer dat zal kunnen.

Ondernemingen hebben tijd tot 30 juni 2020 om de steun aan te vragen.

Meer informatie

Bron :

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.