Coronavirus: Vlaamse hinderpremie – Update!

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

In onze infoflash van 17 maart 2020 informeerden wij u reeds over de beslissing van de Vlaamse Regering om een hinderpremie toe te kennen aan alle ondernemingen die naar aanleiding van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verplicht worden te sluiten. Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op 17 maart 2020 heeft genomen, heeft de Vlaamse Regering deze maatregelen nu aangepast. Hieronder zetten wij de belangrijkste nieuwigheden voor u op een rijtje.

Voor wie ?

Ondernemers en zelfstandigen die activiteiten uitoefenen in het Vlaams Gewest en verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de coronamaatregelen.

Oefent u een zelfstandige activiteit uit in bijberoep, dan heeft u alleen recht op de hinderpremie wanneer u gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd bent als een zelfstandige in hoofdberoep.

Hoeveel?

Het bedrag van de hinderpremie verschilt naargelang de onderneming volledig moet sluiten of enkel in het weekend:

  • Volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 EUR;
    Opmerkingen:
    • Restaurants die afhaalmaaltijden aanbieden, behouden het recht op de hinderpremie van 4.000 EUR.
    • Ook ambulante handelaars en foorkramers ontvangen dit bedrag wanneer de openbare markt of kermis waarop zij normaal aanwezig zijn, verplicht gesloten is.
  • Sluiting in het weekend: 2.000 EUR.

Bij verlenging van de maatregelen na 6 april, wordt er een bijkomende sluitingspremie toegekend van 160 EUR/sluitingsdag. Deze verlenging geldt maximaal tot 13 juni 2020. U hoeft voor deze bijkomende premie geen nieuwe aanvraag te doen.

Verhoging

De bovenvermelde bedragen worden verhoogd voor de ondernemingen met één of meer bijkomende exploitatiezetels waar minstens één bij de RSZ ingeschreven voltijdse werknemer tewerkgesteld is. De verhoging kan maximaal voor 4 bijkomende vestigingen worden aangevraagd.

Hoe aanvragen?

Sinds 27 maart kan u de hinderpremie aanvragen via de website van VLAIO. U heeft hiervoor 30 dagen de tijd vanaf de verplichte sluiting van uw onderneming.

De forfaitaire subsidie, de bijkomende sluitingspremie en de verhoging worden per onderneming toegekend en kunnen maximaal voor één ondernemingsnummer op eenzelfde locatie worden toegekend.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze premie kan u terecht op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Nieuws heet van de naald

De Vlaamse Regering heeft zonet aangekondigd dat er  een eenmalige premie komt van 3.000 EUR voor bedrijven die open blijven, maar een omzetverlies van minstens 60 procent lijden. Wij berichten u hierover zo snel mogelijk in een afzonderlijke infoflash.

Bron :

  • Website VLAIO : www.vlaio.be;
  • Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake coronavirus, in werking van 14 maart 2020 tot 13 juni 2020.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.