Coronavirus Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Tetra-premie voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de crisis

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De Brusselse regering steunt de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en hun belangrijkste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport door hun een nieuwe premie toe te kennen.

U kunt deze premie vanaf 19 april 2021 online aanvragen.

Deze maatregel werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in de vorm van een wettekst. Er kunnen dus nog wijzigingen gebeuren.

Hebt u recht op de premie?

Te vervullen algemenen voorwaarden

Om deze premie te kunnen aanvragen, moet u:

 • op 31 december 2020 ingeschreven zijn in de KBO;
 • op 31 december 2020 een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben;
 • niet de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen genieten;
 • uw sociale en fiscale verplichtingen nakomen en voldoen aan uw verplichtingen inzake bekendmaking van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België;
 • een Belgische zichtrekening hebben;
 • in 2019 een omzet verwezenlijkt hebben die hoger ligt dan de bedragen vermeld in de onderstaande tabel, berekend op basis van het aantal vestigingseenheden van uw onderneming die actief zijn in het Brussels Gewest:

Aantal vestigingseenheden in het Brussels Gewest

Omzetcijfer 2019

1

25.000 €

2

35.000 €

3.

45.000 €

4

55.000 €

5 en +

65.000 €

Specifieke voorwaarden

U moet ook voldoen aan bepaalde voorwaarden die verschillen naargelang van uw activiteitensector.

Sector "Reca en leveranciers”

 • U hebt een van de volgende NACE-codes: lijst NACE-codes TETRA-premie. Op verzoek van de hotelsector zijn hotels momenteel niet opgenomen in de lijst van begunstigden van deze premie. Dit zal op een later tijdstip gebeuren.
 • U hebt tussen het kwartaal K4/2020 en het kwartaal K4/2019 een omzetverlies van ten minste 40% geleden;
 • U voldoet aan uw verplichtingen met betrekking tot het geregistreerd kassasysteem.

Evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector

 • U hebt een van de volgende NACE-codes: lijst van NACE-codes TETRA-premie
 • U hebt tussen de kwartalen K2 en K4 van 2020 en de kwartalen K2 tot K4 van 2019 een omzetverlies van ten minste 40% geleden.

Sector discotheken

 • U hebt NACE code 56.302;
 • U hebt tussen het kwartaal K4/2020 en het kwartaal K4/2019 een omzetverlies van ten minste 40% geleden;
 • U hebt een milieuvergunning of een milieuverklaring voor uw activiteit als discotheek.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie is afhankelijk van het percentage omzetverlies en het aantal werknemers dat u tewerkstelt (in VTE’s). Het Brussels Gewest zal zich baseren op de sociale balans van 2019 voor de bepaling van uw aantal werknemers (in VTE). Als u niet verplicht bent een sociale balans te publiceren of als de publicatietermijn nog niet is verstreken, zal de Brusselse administratie zich baseren op de Dimona-/DMFa-kopieën.

De ‘Tetrapremie’ wordt toegekend per vestigingseenheid met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming.

Het bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan het werkelijke omzetverlies over de betrokken periode.

Premie voor de Reca-sector en de leveranciers

Restaurants, cafés en leveranciers opgericht tussen 1/1/2019 en 31/12/2019

Omzetverlies van ten minste 40%

Premie zie onderstaande tabel

 

Omzetverlies van minder dan 40%.

5.000 €

Restaurants, cafés en leveranciers opgericht vanaf 1/1/2020

 

5.000 €

 

Aantal VTE's

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60%

Omzetverlies van 60% of meer

Minder dan 5

6.250 €

8.750 €

Van 5 tot minder dan 10

11.250 €

13.750 €

10 en meer

25.000 €

45.000 €

Premie voor de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector

Ondernemingen in deze sector opgericht tussen 1/4/2019 en 31/12/2019

Omzetverlies van ten minste 40 %:

Premie zie onderstaande tabel

 

Omzetverlies van minder dan 40%.

5.000 €

Restaurants, cafés en leveranciers opgericht vanaf 1/1/2020

 

5.000 €

Aantal VTE's

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60%

Omzetverlies van 60% of meer

Minder dan 5

6.250 €

8.750 €

Van 5 tot minder dan 10

11.250 €

13.750 €

10 en +

25.000 €

45.000 €

Premie voor de discotheken

Discotheken opgericht tussen 01/10/2019 en 31/12/2019

Omzetverlies van ten minste 40%

Premie zie onderstaande tabel

 

Omzetverlies van minder dan 40%.

10.000 €

Discotheken opgericht vanaf 1/1/2020

 

 10.000 €

Aantal VTE's

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60%

Omzetverlies van 60% of meer

Minder dan 5

75.000 €

81.250 €

Van 5 tot minder dan 10

87.5000 €

100.000 €

10 en +

112.500 €

125.000 €

Wat moet u doen?

De premie moet worden aangevraagd op de website van Brussel Economie Werk via het onlineformulier. Dit formulier zal beschikbaar zijn vanaf 19 april 2021.

 

Bron: www.1819.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.