Coronavirus: Brussel helpt de horeca

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Als gevolg van de jongste gezondheidsmaatregelen heeft de horecasector zijn deuren opnieuw moeten sluiten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een premie toe aan zijn cafés en restaurants.

Heeft u er recht op?

U komt in aanmerking voor de premie als uw bedrijf: 

  • minstens één vestigingseenheid heeft die op 19 oktober 2020 actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • één of meerdere van de volgende activiteiten uitoefent:

Eetgelegenheden met volledige bediening

Nace-code 56.101

Eetgelegenheden met beperkte bediening

Nace-code 56.102

Cafés en bars

Nace-code 56.301

  • gedwongen werd te sluiten overeenkomstig artikel 6, § 1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, met uitzondering van een eventuele afhaaldienst.

U kunt geen aanspraak maken op de premie als u de verplichting tot sluiting niet in acht neemt of hebt genomen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De eenmalige premie bedraagt 3 000 EUR per vestigingseenheid die op 19 oktober 2020 actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en onderworpen is aan de verplichte sluiting overeenkomstig het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, met uitzondering van een eventuele afhaaldienst voor voedsel of drank.

Het bedrag van de premie is begrensd tot 15 000 EUR.

Welke stappen moet u ondernemen?

Sinds 17 november 2020 staat het aanvraagformulier online op de website van Brussels Economie en Werkgelegenheid.

Wacht niet te lang: uw verzoek moet worden ingediend vóór 4 december 2020.

De wettekst is momenteel nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk.

 

Bron: 1819brussels

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.