CO2-uitstootgehalte voor bedrijfsvoertuigen vanaf 2021

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Met welk CO2-uitstootgehalte wordt vanaf 2021 rekening gehouden bij het berekenen van het belastbaar voordeel van alle aard voor een bedrijfswagen? We brengen de regels nog even in herinnering.  

Meerdere CO2-uitstootwaardes

Sedert 1 september 2018 worden alle nieuwe auto’s die worden ingeschreven getest via een strengere test, de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Deze vervangt de oude NEDC test.

Autoconstructeurs moeten tot en met 31 december 2020 voor deze WLTP-wagens naast de WLTP-waarde, ook nog een theoretische NEDC-waarde berekenen, de NEDC 2.0-waarde genoemd.

CO2-uitstootwaarde(s) op het COC

Vanaf 1 januari 2021 mogen de autoconstructeurs voor WLTP-wagens nog een NEDC 2.0-waarde berekenen maar dit is niet langer een verplichting. Een uitzondering geldt voor nieuwe personenauto’s waarvan de gemeten NEDC 2.0-waarde minder dan 50 gram CO2 per kilometer bedraagt. Voor deze voertuigen moeten tot en met 31 december 2022 zowel de NEDC 2.0-waarde als de WLTP-waarde worden vermeld op het gelijkvormigheidsattest (het COC).

In het geval de autoconstructeur vrijwillig de NEDC 2.0-waarde vermeldt op het COC, zal de Dienst voor inschrijving van de voertuigen (DIV) deze NEDC 2.0-waarde verder blijven registreren.

Vanaf 1 januari 2021 zijn bijgevolg volgende situaties mogelijk:

  • het voertuig is gehomologeerd volgens de oude NEDC-test en het COC vermeldt enkel een NEDC-waarde (‘NEDC 1.0’) op het COC;
  • het voertuig is gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP-test en het COC vermeldt zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde;
  • het voertuig is gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP-test en het COC vermeldt enkel een WLTP-waarde.

Toepasselijk CO2-uitstootgehalte vanaf 2021

Bij de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard voor een bedrijfswagen wordt rekening gehouden met het CO2-uitstootgehalte van het voertuig zoals dit beschikbaar is bij de DIV. Of dit dan de NEDC-waarde of de WLTP-waarde is wordt niet verduidelijkt in de wet.

Daarom bepaalt de FOD Financiën dat voor het vaststellen van het belastbaar voordeel van alle aard rekening wordt gehouden met:

  • de NEDC 1.0 CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
  • de WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
  • de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP-CO2-waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0 CO2-waarde als een WLTP-CO2-waarde heeft.

Indien het voertuig 2 CO2-uitstootgehaltes heeft, kiest u dus best het laagste CO2-uitstootgehalte voor het vaststellen van het belastbaar voordeel.

Deze regels zijn van toepassing totdat, eventueel, nieuwe wetsbepalingen in werking zouden treden. Momenteel zijn nog geen wetgevende initiatieven ondernomen.

Raadpleeg het COC

Via het COC van het voertuig kan u nagaan of een voertuig beschikt over 1 of 2 CO2-uitstootgehaltes. Het COC van een voertuig met 2 CO2-uitstootgehaltes vermeldt in rubriek 49.1 de NEDC CO2-waarde en in rubriek 49.4 de WLTP CO2-waarde.

Inschrijvingsbewijzen uitgereikt vóór 1 juli 2019 vermelden maar één CO2-waarde zonder verduidelijking om welke waarde het gaat (WLTP of NEDC). Sedert 1 juli 2019 vermeldt het inschrijvingsbewijs geen enkele CO2-waarde meer. Via de applicatie ‘Mijn voertuig, Mijn plaat’ kan u de CO2-waarde van het voertuig opvragen door het chassisnummer in te vullen.

Zoals hoger vermeld wordt rekening gehouden met de NEDC-waarde of de WLTP-waarde zoals die beschikbaar is bij de DIV. In principe stemmen deze waardes overeen met de NEDC-waardes en WLTP-waarde zoals vermeld op het COC (respectievelijk in de rubrieken 49.1 (NEDC) en 49.4 (WLTP) waarbij rekening wordt gehouden met de ‘gewogen, gecombineerde’ CO2-waarde voor elektrisch oplaadbare voertuigen en de ‘gecombineerde’ CO2-waarde voor andere aandrijvingen).

Geen gegevens over het CO2-uitstootgehalte bij de DIV

Vermeldt het COC een CO2-uitstootwaarde (NEDC en/of WLTP) maar het inschrijvingsbewijs niet en de DIV beschikt over geen enkel gegeven over het CO2-uitstootgehalte, dan wordt rekening gehouden met de volgende CO2-uitstootgehaltes:

  • 205 g/km indien het voertuig wordt aangedreven door een benzine-, LPG- of aardgasmotor;
  • 195 g/km indien het voertuig wordt aangedreven door een dieselmotor.

Valse hybridevoertuigen

Er zijn bijzondere regels van toepassing bij het berekenen van het belastbaar voordeel alle aard van valse hybridevoertuigen (zie onze infoflash van 17 februari 2020). Dit zijn oplaadbare hybridevoertuigen die vanaf 1 januari 2018 zijn aangekocht, geleased of gehuurd en die:

  • ofwel uitgerust zijn met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht;
  • ofwel een uitstoot hebben van meer dan 50 gram CO2 per kilometer.

Hebben deze voertuigen 2 CO2-uitstootgehaltes, dan kan u ook hier vrij het toepasselijk CO2-uitstootgehalte kiezen om te beoordelen of het voertuig wordt beschouwd als een vals hybridevoertuig.

En wat met de CO2-bijdrage?

De RSZ-bijdrage, de zogenaamde CO2-bijdrage, is ook gebaseerd op het CO2-uitstootgehalte van de wagen. De RSZ preciseerde reeds dat tot eind 2020 de NEDC-waarde vermeld in de tabel (code 49.1) van het gelijkvormigheidsattest moet gebruikt worden. Tot die datum moet de WLTP-waarde (code 49.4) niet in aanmerking worden genomen. Ze heeft zich nog niet uitgesproken over de situatie vanaf 1 januari 2021.

Bron: FOD Financiën, FAQ bedrijfswagens, vraag 41.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.