Valse hybrides: publicatie overeenstemmende voertuigen

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

De FOD Financiën publiceerde op haar website de lijst met de ‘valse’ hybride wagens en hun overeenstemmende voertuigen. U kan dus nagaan of uw ‘valse’ hybride wagens beschikken over een overeenstemmend voertuig.

Wat wijzigt er voor de ‘valse’ hybride wagens in 2020?

Sedert 1 januari 2020 is de in aanmerking te nemen CO2-uitstoot voor de berekening van het belastbaar voordeel van een ‘valse’ hybride bedrijfswagen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018 gelijk aan de CO2-uitstoot van het overeenstemmende voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof (de niet-hybride versie van het voertuig).

Bestaat er geen overeenstemmend voertuig, dan wordt de uitstootwaarde van de ‘valse’ hybride bedrijfswagen vermenigvuldigd met 2,5.

Voor meer details over het begrip ‘valse’ hybride bedrijfswagen en de wijziging van de berekening van het belastbaar voordeel verwijzen we naar onze infoflash van 17 juli 2019.   

Lijst met overeenstemmende voertuigen

Autofabrikanten of auto-invoerders zijn verplicht om bij de marktintroductie van een ‘valse’ hybride wagen te bepalen of er een overeenstemmend voertuig bestaat en moeten deze informatie meedelen aan de FOD Financiën.

Voor de ‘valse’ hybride voertuigen die vóór 1 januari 2020 op de markt werden gebracht, moeten de autofabrikanten of auto-invoerders uiterlijk op 20 april 2020 de informatie over de overeenstemmende voertuigen meedelen aan de FOD Financiën.  

Ondertussen publiceerde de FOD Financiën de lijst met de betrokken ‘valse’ hybride wagens en hun eventuele overeenstemmende voertuigen. Opgelet, deze lijst kan nog aangevuld worden. 

Wat moet u doen?

Stelt u ‘valse’ hybride bedrijfswagens ter beschikking van werknemers of bedrijfsleiders, controleer aan de hand van de lijst of er een overeenstemmend voertuig bestaat en zo ja, wat de CO2-uitstoot is van dit voertuig.

Klant bij Partena Professional? Dan werd u gecontacteerd om de nodige informatie over de ‘valse’ hybrides in uw wagenpark en overeenstemmende voertuigen mee te delen aan uw Payroll Consultant. Indien nodig, geef een update door.

Bronnen: Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, B.S. 29 december 2017; Wet van 2 mei 2019 houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I., B.S. 15 mei 2019; Circulaire 2019/C/56 over de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde ‘valse hybride’, Koninklijk besluit van 5 september 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het overeenstemmend voertuig, B.S. 17 september 2019; https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voordelen_van_alle_aard/bedrijfswagens.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.