Akkoord van de sociale partners over de verlenging van bepaalde coronamaatregelen

Auteur: Catherine Legardien - Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Op maandag 14 september hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad een belangrijk akkoord bereikt over een reeks dossiers in verband met de coronacrisis.

Het akkoord heeft meer bepaald betrekking op de volgende punten:

  • verlenging van de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor de jaarlijkse vakantie. Ter herinnering, voor de periode van 1 februari tot 30 juni 2020 voorziet een Koninklijk Besluit in de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona met effectieve arbeidsprestaties voor zowel het vakantiegeld als het aantal vakantiedagen. De sociale partners zijn overeengekomen om die gelijkstelling door te trekken voor zolang het overmachtsstelsel wegens corona loopt en dat op voorwaarde dat er een compensatie komt voor de werkgevers.
  • retroactieve verlenging van cao nr. 147 van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021. Ter herinnering: cao nr. 147 werd overeengekomen bij aanvang van de coronacrisis om sectoren en ondernemingen die geen cao hebben toegang te geven tot de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden.
  • verlenging tot eind dit jaar van de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen.
  • neutralisering van het corona-ouderschapsverlof, het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan door middel van een aanpassing aan cao 103 om gemakkelijk opnieuw in te stappen in het stelsel van het gewone tijdskrediet en landingsbaan.

Opgelet!

De sociale partners vragen nu aan de regering om de nodige stappen te ondernemen om dit akkoord in zijn geheel uit te voeren. De bal ligt dus in het kamp van de regering.

Op dit moment is er daarom nog geen tekst aangenomen over deze verschillende maatregelen. Ze zijn dus momenteel nog niet van toepassing.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere stand van zaken met betrekking tot dit akkoord.

Bron: VBO

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.