1/10e ouderschapsverlof: binnenkort mogelijk?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De Nationale Arbeidsraad heeft een gunstig advies verleend aan een wetsvoorstel dat de mogelijkheid voor de werknemer wil invoeren om zijn arbeidsprestaties met 1/10e te verminderen in het kader van ouderschapsverlof.

Momenteel kan de werknemer wegens de geboorte of de adoptie van een kind tot aan zijn 12e verjaardag ouderschapsverlof genieten onder de vorm van:

  • een volledige schorsing van de uitvoering van zijn overeenkomst gedurende maximum 4 maanden;
  • een halftijdse vermindering van zijn arbeidsprestaties en dit voor een duur van maximum 8 maanden;
  • een vermindering van zijn arbeidsprestaties met 1/5e en dit voor een duur van maximum 20 maanden.

Er werd onlangs door de Nationale Arbeidsraad een gunstig advies verleend aan een wetsvoorstel dat aan deze 3 vormen van ouderschapsverlof de mogelijkheid voor de werknemer wil toevoegen om zijn prestaties te verminderen met 1/10e. Met deze formule zou hij gedurende 40 maanden een halve dag verlof per week of één volledige dag verlof om de twee weken kunnen nemen.

Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkeling van deze maatregel.

Bron: advies nr. 2014 van de Nationale Arbeidsraad.

Auteur: Catherine Legardien

04/01/2017