Basis Sociaal Recht : 5 sessies

Verplichtingen van de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Praktische info

Online
14 december 2023
3.5 uur
Basic
Nederlands
€1240,00
Prijs excl. btw

Inhoud

Deze opleiding bestaat uit 5 sessies

 

 1. 09/11/2023 - Verplichtingen bij de sluiting van de overeenkomst
 2. 16/11/2023 - De verplichtingen van de werkgever tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 3. 23/11/2023 - De verplichtingen van de werkgever bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst - Verdiepingsmodule
 4. 30/11/2023 - De verplichtingen van de werkgever aan het einde van de overeenkomst
 5. 14/12/2023 - Verplichtingen van de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst – verdiepingsmodule

   

  Schrijf je via onderstaande knop in voor alle modules.

  Wil je slechts 1 of 2 modules volgen? Klik dan op de titel van de gewenste module (zie programma).

   

  Prijs 

  • 1240€ excl. BTW voor de 5 sessies
  • 310€ excl. BTW per sessie
  Raket

  Doel

  Sessie 1 

  • Begrijp de wettelijke basis voor arbeidsovereenkomsten 
  • Opstellen van een juridisch correcte arbeidsovereenkomst 
  • Overzicht van de regels die moeten worden nageleefd bij het aanwerven van een werknemer

  Sessie 2

  • Omschrijving van de verschillende schorsingsvormen
  • De hieruit vloeiende rechten en plichten van de werknemer en van de werkgever te herkennen

  Sessie 3

  • Beschrijving van de rechten en verplichten van de werknemer en de werkgever 
  • Verrichting van de administratieve formaliteiten 
  • Het door de werkgever te betalen gewaarborgd loon te bepalen

  Sessie 4

  • De regels en modaliteiten betreffende de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te beheersen;
  • Kiezen voor de meest toepasselijke beëindigingswijze van een arbeidsovereenkomst en de verschillende gevolgen ervan te capteren.
  • De rechtonzekere situaties te herkennen en u hiertegen te wapenen.

  Sessie 5

  • Voor elke vorm van beëindiging, de verschillende verplichtingen en formaliteiten te herkennen
  • De correcte opzeggingstermijn te berekenen
  • De verschillende elementen van een afrekening uit dienst te bepalen
  • De verschillende sociale documenten, dewelke aan de werknemer moeten overhandigd worden bij uitdiensttreding, te vervolledigen.

  Programma

  Sessie 1 : BASISPRINCIPES, BRONNEN VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

  BEGRIP

  • Soorten overeenkomst naargelang de aard en de duur: onbepaalde duur, bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, studentenovereenkomst, enz.
  • Verschillende mogelijke clausules: niet-concurrentie, scholing, ...

  UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

  • Formaliteiten en sociale documenten
  • Arbeidstijd, wettelijke grenzen, overwerk, overloon en compensatie rust
  • Bezoldiging, sociale en fiscale behandeling, het bepalen van de bezoldiging

  Sessie 2 : SCHORSING VAN HET CONTRACT

  • Begrip
  • Laattijdige aankomst, afwezigheden en onbetaalde afwezigheid
  • Klein verlet en dwingende redenen
  • Moederschapsrust (zwangerschap- en bevallingsverlof)
  • Ziekte en ongeval (gemeen recht en tijdens de uitoefening van het werk)
  • Tijdelijke werkloosheid
  • Zondagsrust en feestdagen

  Sessie 3 : SCHORSINGEN - HERHALING

  ARBEIDSONGESCHIKTHEID & ONGEVALLEN NAAR GEMEEN RECHT

  • Rechten, verplichtingen en administratieve formaliteiten
  • Berekening van de tussenkomst van de werkgever
  • Gevolgen

  ARBEIDSONGEVAL

  • Rechten, verplichtingen en administratieve formaliteiten
  • Berekening van de tussenkomst van de werkgever

  MOEDERSCHAPSRUST

  • Rechten, verplichtingen en administratieve formaliteiten
  • Berekening van de duur van het moederschapsverlof
  • Borstvoedingsverlof & borstvoedingspauzes

  Sessie 4 : DE VERSCHILLENDE BEËINDIGINGSWIJZEN

  • Beëindiging middels een opzeggingstermijn of betaling van een opzeggingsvergoeding
  • Beëindiging wegens dringende reden
  • Beëindiging wegens overmacht of het verlaten van de werkplaats
  • Beëindiging van een overeenkomst van bepaalde duur
  • Beëinding van de overeenkomst in onderling akkoord - pensionering
  • De equipolente handeling om te scheuren

  BESCHERMING TEGEN ONTSLAG

  MOTIVERING VOOR ONTSLAG (CAO 109)

  OUTPLACEMENT

  Sessie 5 : HERHALING

  • De te stellen vragen voorafgaand aan de beëindiging
  • Verplichtingen op het moment van beëindiging

  BEËINDIGINGSMODALITEITEN

  • Beëindiging middels het respecteren van een opzeggingstermijn
  • Beëindiging middels het betalen van een opzeggingsvergoeding

  VERSCHILLENDE ELEMENTEN VAN DE UITDIENST BEREKENINGEN

  VERPLICHTE AFLEVERING SOCIALE DOCUMENTEN

  Praktische info

  Online
  9 november 2023
  3.5 uur
  Basic
  Nederlands
  ITAA niet van toepassing
  KMO-portefeuille van toepassing