Agressie op het werk beheersen: strategieën en oplossingen voor een gezonde omgeving

De verschillende vormen van agressie op het werk begrijpen, signalen herkennen en beheerstrategieen om ermee om te gaan. Alles leer je hier!

Praktische info

Partena Professional - Drongen
Intermediair
Nederlands
€450,00
Prijs excl. btw

Inhoud

De verschillende vormen van agressie op het werk begrijpen, signalen herkennen en beheerstrategieen om ermee om te gaan.

Raket

Doel

 • De verschillende vormen van agressie op het werk begrijpen en hun invloed op het welzijn van werknemers en de efficiëntie van het bedrijf.
 • De signalen van agressie leren herkennen en de factoren die agressie in de hand werken.
 • Emotionele beheerstrategieën toepassen om op een professionele en constructieve manier met agressie om te gaan.
 • Assertieve communicatievaardigheden ontwikkelen om jezelf duidelijk en krachtig uit te drukken met respect voor anderen, zodat conflicten effectiever worden opgelost.
Methodology

Methodologische aanpak

Tijdens elke sessie werken we aan casussen die de deelnemers hebben meegemaakt en gaan we systematisch van theorie naar praktijk.Aan het einde van de opleiding zullen de deelnemers in staat zijn acties uit te voeren die aangepast zijn aan hun dagelijks leven dankzij :

 • De creatie van simulaties aangepast aan de zorgen en de maturiteit van de deelnemers
 • Een uitwisseling van best practices door zowel de trainer als de deelnemers
 • De levering van educatieve inhoud
 • Meten van de ROI van de ondernomen acties, in de vorm van feedback

Programma

 • Definitie van agressie op het werk en de verschillende verschijningsvormen (verbaal, non-verbaal, passief-agressief, enz.)
 • Bespreking van de gevolgen van agressie op het werkklimaat en de productiviteit.
 • Identificatie van de interne en externe factoren die bijdragen aan agressie
 • Analyse van de bronnen van stress en conflicten die tot agressief gedrag kunnen leiden.
 • Emotiemanagementtechnieken om kalm te blijven bij agressie.
 • Assertieve communicatie: hoe jezelf krachtig uitdrukken met behoud van respect.
 • Empathie ontwikkelen om de beweegredenen van de andere partij beter te begrijpen.
 • Concrete oefeningen over bovenstaande onderwerpen.

Praktische info

Partena Professional - Drongen
21 mei 2024
4 uur
Intermediair
Nederlands
ITAA niet van toepassing
KMO-portefeuille niet van toepassing