Werkbonus: nieuwe bedragen sinds 1 november 2023

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 07/11/2023 - 14:45
Laatste update: 07/11/2023 - 14:47

De 'werkbonus' is een vermindering van persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid ten laste van de werknemer.

Die vermindering is van toepassing op werknemers met lage lonen en biedt hen de mogelijkheid een hoger nettoloon te genieten.

Sinds 1 juli 2023 moet rekening worden gehouden met een nieuwe tussenschijf m.b.t. het loon.

Sinds 1 november 2023 wordt het bedrag van de werkbonus berekend op basis van de volgende formule:

Brutoreferentiemaandloon

tegen 100%

Bedrag van de vermindering

(voor een voltijdse werknemer met volledige arbeidsprestaties)

 

Arbeider

Bediende

≤ 2.054,01 €

288,81 €

267,42 €

> 2.054,01 € en ≤ 2.623,00 €

288,81 € - [0,2786 x (loon arbeider tegen 100% ) – 2.054,01 €]

267,42 € - [0,2579 x ( loon bediende tegen 100%) – 2.054,01 €]

> 2.623,00 € en ≤ 3.144,45 €

272,44 € – [0,2498 x (loon arbeider tegen 100 %) – 2.054,01 €)]

252,26 € – [0,2313 x (loon bediende  tegen 100 %) – 2.054,01 €)]

>3.144,45 €

0 €

0 €

Deze bedragen worden meegedeeld onder voorbehoud van bevestiging door de RSZ.

Bron: www.rva.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.