Verhoging van de kantoorvergoeding op 1 december 2023

Auteur: Anne Ghysels- Peggy Criel - Isabelle Caluwaerts (Legal expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 22/12/2023 - 15:17
Laatste update: 22/12/2023 - 15:20

Werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen, kunnen van hun werkgever een forfaitaire kantoorvergoeding krijgen om al hun kantoorkosten te dekken.

De RSZ deelt ons mee dat deze forfaitaire kantoorvergoeding wordt geïndexeerd.

Het forfaitair maximumbedrag dat door de RSZ wordt aanvaard als terugbetaling van kosten en waarop geen RSZ-bijdragen moeten worden betaald, bedraagt vanaf 1 december 2023 151,70 € per maand. Tot 30 november 2023 bedroeg het forfaitair bedrag 148,73 €/maand.

De fiscus aanvaardt dit forfaitair bedrag ook als (niet-belastbare) terugbetaling van kosten volgens de bepalingen uit de circulaire van 26 februari 2021 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk.

Bronnen: Tussentijdse administratieve instructies - RSZ – 21/12/2023, Circulaire 2021/C/20 betreffende de tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk, https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/9ab46041-d0bf-4438-b707-e7b847c4794c, 26 februari 2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.