Vakbondsorganisaties roepen op tot een manifestatie op 22 mei a.s.

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 11/05/2023 - 08:48
Laatste update: 11/05/2023 - 08:50

Het ABVV, het ACV en het ACLVB organiseren in gemeenschappelijk vakbondsfront een manifestatie in Brussel op maandag 22 mei a.s.

Het kan dus dat sommige van uw werknemers afwezig zijn op die dag om deel te nemen aan deze manifestatie.

Verder zal het openbaar vervoer waarschijnlijk op heel wat plaatsen verstoord zijn. Op de autowegen worden grote fileproblemen voorzien.

Sommige werknemers zullen dus met vertraging of helemaal niet op het werk aankomen.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren uitbetalen?

De werkgever moet aan de werknemers die aan de manifestatie deelnemen geen loon toekennen voor de 'niet-gewerkte uren'.

Bovendien kunnen de werknemers die te laat of niet op de plaats van het werk aankomen wegens storingen in het openbaar vervoer, in principe, geen aanspraak maken op het loon voor de niet-gewerkte uren.

De storingen in het openbaar vervoer werden immers enkele dagen geleden al aangekondigd. De media hebben die informatie op grote schaal verspreid. De reden van de vertraging of afwezigheid op het werk is dus niet onverwacht en ligt vóór het vertrek van de werknemer. Die had bijgevolg de vereiste maatregelen kunnen treffen om op tijd op het werk aan te komen.

=> Toch dient men met 'gezond verstand' en begrip te handelen. Zelfs indien de werknemer alle nodige maatregelen neemt (bv. vroeger vertrekken), is hij er nog niet altijd zeker van dat hij op tijd op het werk zal aankomen. Het kan ook dat de werknemer zich helemaal niet naar het werk kan begeven omdat hij onmogelijk zijn eigen wagen kan gebruiken, kan worden meegenomen door een collega of te voet kan komen.

Ons advies

Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op maandag 22 mei a.s. door hun deelname aan de manifestatie of de verstoring van het openbaar vervoer.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.