Overschakeling naar zomeruur: hoe moeten werknemers in ploegendienst worden betaald?

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 21/03/2024 - 08:55
Laatste update: 21/03/2024 - 08:55

Op zondag 31 maart 2024 schakelen we over van winteruur naar zomeruur. Hiervoor moeten we de klok een uur vooruit zetten (om 2 u ‘s ochtends zal het dus eigenlijk 3 u zijn).

De overschakeling naar zomeruur kan voor problemen zorgen voor het berekenen van het loon van bepaalde categorieën van werknemers.

Een cao die werd gesloten binnen de NAR regelt de problemen in verband met het berekenen van het loon van werknemers in ploegendienst die geen vast maandloon krijgen.

Werknemers in ploegen: wat moet je doen?

Er zijn twee oplossingen:

  • Als de arbeidsorganisatie dit toelaat, moet de toerbeurt van de ploegen zo worden geregeld dat de ploeg die het minste aantal uren heeft gewerkt bij de overschakeling naar het zomeruur (de nacht van 30 op 31 maart) de ploeg is die bij de overschakeling naar het winteruur het meeste werkt.

Bij de overschakeling naar het zomeruur zullen deze werknemers immers minder werken, maar met behoud van hun normale dagloon. Daarom zullen deze werknemers bij de omschakeling naar het winteruur meer moeten werken zonder extra loon te ontvangen. Hun extra prestaties werd immers al betaald toen werd overgeschakeld naar het zomeruur.

  • Als het voor jou niet mogelijk is om deze toerbeurt toe te passen, volg dan de onderstaande instructies:

    • de werknemers die 7 uur (of minder) zullen werken bij de overschakeling naar het zomeruur (de nacht van 30 op 31 maart) moeten een loon ontvangen dat overeenstemt met het loon voor een normale dag;

    • de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur langer zullen werken dan de duur van een normale dag, moeten een loon ontvangen dat overeenstemt met de effectief gewerkte uren.

Voorbeeld

In een onderneming is de arbeidstijd verdeeld tussen 3 opeenvolgende ploegen (A, B en C) die elk 8 uur per dag presteren.

Ploeg B heeft de nachtshift gewerkt bij de overschakeling naar het zomeruur (de nacht van 30 op 31 maart). De werknemers zullen dus 7 uur gewerkt hebben. Ze zullen een loon ontvangen dat overeenstemt met 8 gewerkte uren.

Bij het overschakelen naar het winteruur zijn er twee mogelijke scenario's:

  • Ofwel verricht ploeg B ook de nachtshift: de werknemers werken 9 uur, maar zullen slechts een loon ontvangen voor 8 uur werk (voor het 9e uur hebben zij reeds een vervroegd loon ontvangen bij de overschakeling naar het zomeruur);

  • Ofwel verricht ploeg A of C de nachtshift: de werknemers werken 9 uur en zullen een loon ontvangen voor 9 uur werk.

Samengevat

Nachtploeg bij de twee “uurveranderingen”

Aantal betaalde uren bij de overschakeling naar het zomeruur (voor 7 uur effectieve arbeid)

Aantal betaalde uren bij de overschakeling naar het winteruur (voor 9 uur effectieve arbeid)

Dezelfde ploeg

8

8

Verschillende ploegen

8

9

Bron: collectieve arbeidsovereenkomst nr. 30 van 28 maart 1977 van de Nationale Arbeidsraad, betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur, verplicht verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 juli 1998, BS van 11 augustus 1998.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.