GGMMI: bedragen vanaf 1 april 2024

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 02/04/2024 - 08:14
Laatste update: 02/04/2024 - 09:33

Op 1 april 2024 stijgt het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen (GGMMI), overeenkomstig het sociaal akkoord dat op 25 juni 2021 werd gesloten.

Dat akkoord voorziet namelijk in een verhoging van het GGMMI in drie fasen:

Wat gebeurt er op 1 april 2024?

In het kort 

Om de tweede fase uit te voeren heeft de Nationale Arbeidsraad op 26 maart 2024 de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43/17 gesloten.

Bedragen vanaf 1 april 2024

Leeftijd van de werknemer Gemiddeld maandelijks minimuminkomen
16 jaar 1.360,02 EUR (= 67 % van 2.029,88 EUR)
17 jaar 1.481,81 EUR (= 73 % van 2.029,88 EUR)
18 jaar en ouder 2.029,88 EUR

Opmerking - Er gelden bijzondere regels, met name voor jongeren onder de 21 jaar die werken met een studentenarbeidsovereenkomst.

We herinneren u er ook aan dat de sectorale loonschalen beschikbaar zijn in onze sectorale documentatie.

Bron: cnt-nar.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.