Dimona

Elke indiensttreding en elke uitdiensttreding moet onmiddellijk gemeld worden aan de RSZ. Dit doet je via een Dimona-aangifte. De Dimona Service helpt je hierbij, de klok rond.

Hoe je Dimona indienen?

Aangifte via uw payroll software (gratis)

Een datum in dienst/uit dienst inbrengen in onze software genereert automatisch de dimona-aangifte. Let wel, je moet hiervoor eerst de Dimona-module activeren.

Aangifte via uw klantenportaal My Partena Professional (gratis)

Je doet zelf de Dimona-aangifte op My Partena Professional. Zo simpel als wat. Gratis, de klok rond. Je krijgt ook een overzicht van alle Dimona's.

Aangifte via uw Payroll Consultant (betalend)

Bezorg de gegevens tijdig aan je Payroll Consultant, die doet het nodige voor jou.

Aangifte via het Dimona Center (betalend)

Stuur het dimonaformulier op:

Voordelen

Je vermijdt boetes en problemen met sociale inspectie

  • Wanneer je geen Dimona-aangifte doet, kan dit aanleiding geven tot een solidariteitsbijdrage (burgerrechtelijke sanctie) alsook strafrechtelijke sancties of administratieve boetes.
  • Wanneer de sociale inspectie tijdens een controle vaststelt dat een werkgever nagelaten heeft een Dimona-aangifte te doen voor een werknemer, dan bepaalt de RSZ ambtshalve het bedrag van een solidariteitsbijdrage ten laste van deze werkgever.

Je hebt de keuze

  • Je kan je Dimona automatisch uitvoeren via uw payroll-tool (gratis)
  • Of je werkt met de gratis Dimona-tool op My Partena Professional (gratis)
  • Je contacteert je Payroll Consultant (betalend)
  • Je contacteert ons Dimona Center – zij doen het werk voor jou (betalend)

Ook voor studenten

Let op! Studenten hebben een jaarlijks pakket van 475 uren waarvoor ze minder RSZ-betalen. De Dimona gebeurt op kwartaalbasis. De werkgever reserveert per kwartaal het aantal arbeidsdagen gedekt door de arbeidsovereenkomst die hij met de student heeft gesloten. 

Ook voor gelegenheidswerkers

De horeca-werkgever heeft een jaarlijks pakket van 100 dagen. De werknemer 50. Beide grenzen moeten worden nageleefd om de RSZ-bijdragen te berekenen op basis van een forfait. Dimona gebeurt verplicht per dag en moet geregistreerd zijn op het tijdstip dat de prestatie begint. Van zodra een dimona ook maar één minuut te laat geregistreerd werd bij de RSZ , is deze laattijdig.

Gerelateerde artikels