Voor een verantwoordelijke maatschappij

Bij Partena Professional hebben we macht

Bij Partena Professional hebben we de macht om mee te werken aan een wereld die verantwoordelijker is. Want, omdat we dagelijks samenwerken met 200.000 kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen, kunnen we veranderingen in de wereld van ondernemingen bevorderen. Omdat deze verandering mogelijk is. Omdat deze verandering gaande is binnen onze eigen onderneming, met concrete acties die deze verandering ondersteunen.

Samen met onze klanten, onze medewerkers en dankzij onze engagementen leggen wij gewicht in de schaal.

Vier componenten voor verandering

Een invloedrijke speler zijn voor het succes en voortbestaan van ondernemingen

Concrete acties

 • Informatiebijeenkomsten in Hogescholen

  Eenvoudig en effectief. Op basis van onze informatiebijeenkomsten in het hoger onderwijs over het statuut van zelfstandig ondernemer kunnen studenten die dat willen in alle zekerheid een project voorbereiden en starten.
 • De Pop-up Store

  Van mei tot september 2023 opent Partena Professional een Pop-up Store in Brussel. Doelstelling: starters en ondernemers de gelegenheid bieden om hun projecten te toetsen aan de realiteit, met hulp van onze experts. Een uniek initiatief.
 • Samenwerking met microStart

  Banken zijn soms terughoudend ten opzichte van bepaalde projecten. Vandaar het belang van microkredieten. Samen met microStart helpen we bij het opzetten of laten groeien van ondernemingen. Op die manier zorgen we er voor dat het ondernemerschap voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar wordt.
 • Een gelijke positie voor vrouwen

  Ervaren vrouwelijke ondernemers niet dezelfde geloofwaardigheid als mannelijke ondernemers? Nee, nog steeds niet, en in elk geval niet overal. Bij Partena Professional geven we vrouwelijke en mannelijke ondernemers precies dezelfde aandacht.
 • Een duurzaam cafetariaplan

  Met een cafetariaplan kunnen ondernemingen medewerkers aantrekken, motiveren en behouden, door hun een flexibel salarispakket aan te bieden. Dit pakket biedt medewerkers de mogelijkheid om een deel van hun salaris om te zetten in voordelen die ze zelf kiezen. In september 2023 lanceert Partena Professional het eerste duurzame cafetariaplan, dat ook milieuvriendelijke componenten zal bevatten, zoals het leasen van fietsen en het gebruik van gereviseerde IT-apparatuur.

    

Een respectvolle en stimulerende werkomgeving bieden

Concrete acties die momenteel worden uitgevoerd 

 • Nieuwe medewerkers verwelkomen

  Bij Partena Professional hechten we het uiterste belang aan deze cruciale fase.

 • Toezien op een beter evenwicht tussen verbonden en niet-verbonden zijn.

  Essentieel onderdeel van de Arbeidsdeal 2023: elke onderneming moet vanaf 31 maart beschikken over een CAO Recht op deconnectie. Telewerken heeft invloed op de balans in ons werk-privéleven. Het juiste evenwicht is daarvoor de sleutel. Dit evenwicht tussen connectie en deconnectie is een cruciaal onderwerp in ons beleid voor aantrekkelijkheid en personeelsbehoud. 

Onze ecologische voetafdruk en die van onze klanten verkleinen

Concrete acties:

 • Onze ecologische voetafdruk

  Realiseren van de ecologische voetafdruk van Partena Professional. Het doel: bepalen waar en hoe wij ons energieverbruik kunnen optimaliseren en op die manier onze negatieve impact op het milieu kunnen verminderen.

   
 • Ons mobiliteitsplan in Brussel

  Partena Professional verplaatst zijn historische hoofdkantoor van het centrum van Brussel naar het Station Brussel-Centraal. De nabijheid van openbaar vervoer, het Brusselse plan Good Move en het nog aanzienlijk grote wagenpark van onze onderneming liggen aan de basis van dit ambitieuze multimodale beleid.

   
 • Sterke bezuinigingen in papiergebruik

  Duizenden klanten die de transitie van papier naar digitaal maken? Het antwoord is ja. Aan het einde van 2023 zullen alle klanten van Partena Professional met 10 of meer medewerkers deze overstap hebben gemaakt, met onze ondersteuning. Om het succes van deze operatie te waarborgen, wordt de kwaliteit van onze begeleiding tijdens en na dit proces gemeten.

   
 • IT-apparatuur en milieu

  De productie van smartphones en computers genereert tonnen CO2, leidt tot het verbruik van waardevolle hulpbronnen en gaat gepaard met kostbare afvalverwerkingsprocessen. Daarom werken wij samen met de start-up aSmartWorld om onze apparaten te reviseren.

  

Bijdragen aan de verkleining van de digitale kloof

Concrete acties:

 • De digitale kloof verkleinen

  Ook in samenwerking met aSmartWorld worden onze smartphones gereviseerd en opnieuw verkocht - zonder risico - aan mensen die geen nieuwe toestellen kunnen (of willen) kopen.

  

Gerelateerde artikels