Stopzetting van je bedrijf

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 06/11/2018 - 14:36
Laatste update: 25/03/2024 - 10:50

Maatregelen en procedures bij de stopzetting van je activiteiten

Staan financiële en economische moeilijkheden je professionele engagementen in de weg? Wil je jouw onderneming overlaten, maar vind je geen koper? Er zijn heel wat situaties die leiden tot een stopzetting van je activiteiten. Reageer correct, om de belangen van de betrokkenen maximaal te beschermen.

Stopzetting van je activiteiten zoals het hoort

Bij een stopzetting van je activiteiten, moet je een aantal maatregelen, controle- en informatieprocedures respecteren, opgelegd door de wet van 26 juni 2002. Concreet moet je:

 • als je minstens twintig mensen tewerkstelt, vooraf volgende partijen informeren over de sluiting:
  • je werknemers
  • je ondernemingsraad of syndicale afvaardiging
  • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • de regionale minister verantwoordelijk voor werkgelegenheid
  • de regionale minister verantwoordelijk voor economie
 • vanaf vijf personeelsleden:
  • een forfaitaire sluitingsvergoeding betalen aan je werknemers, in functie van hun leeftijd en anciënniteit, boven op de klassieke verbrekingsvergoeding
 • in voorkomend geval:
  • een ontwerp voor collectief ontslag opstellen en de mening van je werknemersvertegenwoordigers vragen

Wil je meer weten over de juridische maatregelen die je neemt voor je werknemers bij een stopzetting van je activiteiten? Vertrouw op de Legal Consultants van Partena Professional. Ze bieden je professioneel advies, en begeleiden je doorheen de syndicale onderhandelingen.

Andere administratieve maatregelen

In de maand die volgt op de stopzetting van je activiteiten, moet je jouw onderneming schrappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Daartoe bezorg je onderstaande documenten aan je ondernemingsloket:

Breng ook je sociaalverzekeringsfonds op de hoogte van de stopzetting van je activiteiten aan de hand van het volgende formulier:

Je hoeft deze beproeving niet alleen te doorstaan! Partena SmartStart staat aan je zijde, en zorgt voor de schrapping van je ondernemingsnummer in de KBO.

Gerelateerde artikels