Sociale bijdragen voor starters: hier moet u op letten

Auteur: By Partena Professional (HR-service provider)
Leestijd: 5min

Elke zelfstandige in België moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds om sociale bijdragen te betalen. Als starter moet u dus goed op de hoogte zijn van de recente wetgeving omtrent de berekening en betaling van de sociale zekerheid. Betaalt u te laat, dan hangt er u namelijk een verhoging boven het hoofd. In wat volgt, gaan we dieper in op de regels rond sociale bijdragen voor zelfstandige ondernemers, zowel in hoofd- als bijberoep.

Starten als zelfstandige in hoofd- of bijberoep?

Start u in hoofdberoep of behoudt u naast uw eigen onderneming nog een job in loondienst op na bij een werkgever? In dat geval krijgt u het statuut ‘zelfstandige in bijberoep’. U hebt dan dezelfde wettelijke verplichtingen als een ‘zelfstandige in hoofdberoep’ en moet bijdragen betalen.

De socialezekerheidsrechten van de zelfstandige in hoofdberoep

De zelfstandige in hoofdberoep bouwt in ruil voor sociale bijdragen bijdragen, de volgende socialezekerheidsrechten op:

 • een moederschapsuitkering en dienstencheques voor huishoudhulp na de geboorte
 • kraamgeld en kinderbijslag
 • een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • een terugbetaling van medische kosten bij ziekte en ongeval
 • een kwartaal vrijstelling van sociale bijdragen bij mantelzorg
 • een overbruggingsrecht
 • maandelijks pensioen na het einde van uw loopbaan

De zelfstandige in bijberoep bouwt deze rechten op via zijn job als loontrekkende in dienst van een werkgever - en dus niet als zelfstandig ondernemer. Hij is daarentegen wél verplicht om als zelfstandige (weliswaar beperkte) sociale bijdragen te betalen.

Berekening van de sociale bijdragen

Voor de zelfstandige in hoofdberoep

De sociale bijdragen worden berekend op het netto beroepsinkomen van dat jaar. Als starter kent het sociaal verzekeringsfonds uw nettoberoepsinkomen echter nog niet en betaalt u ‘voorlopige bijdragen’. U heeft de keuze: of u betaalt een bijdrage berekend op basis van een zelf aangegeven inkomen, of u betaalt op basis van het wettelijk minimum.

Eenmaal u inkomen voor een bepaald jaar gekend is, volgt een herziening. Voor elke inkomensschijf geldt een ander percentage:

 • < €13 993,78* → minimumbijdrage van €747,66*
 • inkomen tussen €13 993,78*  en €60 427,75* → bijdrage van 20,5%*
 • inkomen tussen €60 427,75* en €89 051,37* → bijdrage van 14,16%*
 • inkomen boven €89 051,37* → geplafonneerde bijdrage*

U betaalt de sociale bijdragen per kwartaal aan een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Let wel, bovenop de sociale bijdragen betaalt u ook beheerskosten.

Voor de zelfstandige in bijberoep

Bent u zelfstandige in bijberoep, dan geldt min of meer dezelfde regelgeving. De drempel van de laagste inkomensschijf is beperkt tot €1 548,18 *. Voor het overige worden dezelfde bedragen en percentages gehanteerd. Ook de zelfstandige in bijberoep betaalt rechtstreeks aan het sociaal verzekeringsfonds.

De sociale bijdragen kunnen gewijzigd worden

De wetgeving die van kracht is, laat toe om de sociale bijdragen op 2 manieren te wijzigen :

 • Indien u meer sociale bijdragen wenst te betalen, heeft u de mogelijkheid om uw bijdragen te verhogen op basis van een geschat inkomen of om in de loop van het jaar spontaan meer bijdragen te betalen.
 • Indien u minder sociale bijdragen wenst te betalen, kunt u een vermindering van uw sociale bijdragen aanvragen.

Neem gerust contact op met het sociaal verzekeringsfonds van Partena Professional, zodat wij het nodige kunnen doen.

Wanneer en hoe betaalt u sociale bijdragen?

Zelfstandigen betalen sociale bijdragen per kwartaal. Het totaal verschuldigde bedrag wordt dus opgesplitst in vier gelijke delen. U betaalt uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal, dus op:

 • 31 maart
 • 30 juni
 • 30 september
 • 31 december

Betaalt u uw sociale bijdragen te laat, dan wordt er een verhoging aangerekend: 3% per kwartaal + eenmalig 7% per 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de bijdragen voor de eerste maal werden opgevorderd.

Uw sociale bijdragen optimaliseren door inbreng beroepskosten

Als zelfstandige mag u beroepskosten inbrengen. Die worden in mindering gebracht van het bruto inkomen waarop uw sociale bijdragen en belastingen worden berekend. Hebt u veel beroepskosten? Dan zullen uw sociale bijdragen een flink stuk lager uitvallen, wat uiteraard positief is voor uw netto bedrijfsresultaat.

Er zijn 4 voorwaarden verbonden aan de aftrekbaarheid:

 1. Het gaat om kosten die verband houden met uw beroep (geen privékosten)
 2. Met de kost verkrijgt u een belastbaar inkomen
 3. De kost moet betaald worden in hetzelfde jaar waarin u hem aftrekt
 4. U hebt een bewijs van de kost nodig (een factuur, btw-bonnetje of ontvangstbewijs)

Bent u op zoek naar een sociale kas voor zelfstandigen? Contacteer dan het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen van Partena Professional.

* Dit zijn cijfers die gelden voor het jaar 2020. Voor een precieze berekening van uw (voorlopige) sociale bijdragen, voer een simulatie uit op www.partena-professional.be/simul-sociale-bijdragen of raadpleeg de barema’s op www.partena-professonal.be/barema-sociale-bijdragen.

 

Gerelateerde artikels