Langdurige ziekte: grootste toename bij jongeren, vrouwen en in grote ondernemingen

Auteur: Partena Professional (HR expertise)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 30/04/2019 - 13:42
Laatste update: 13/11/2019 - 16:06

Nood aan advies om uw HR-beleid te versterken?

Onze adviseurs adviseren u en begeleiden u bij het weerbaar maken van uw medewerkers.

Contacteer HR Partners

Het aantal langdurig zieken kent de voorbije jaren een systematische groei. Sinds het begin van de legislatuur van de regering-Michel eind 2014, is het aantal langdurig zieken gestegen met 20%, zo blijkt uit recente cijfers van het RIZIV.

Vaak wordt aangenomen dat de groei van de voorbije jaren vooral te verklaren is door de vergrijzende bevolking, maar Sociaal Secretariaat Partena Professional ziet net het omgekeerde. “De categorieën met de hoogste stijging zijn werknemers tussen 25 en 44 jaar oud, vrouwen en werknemers die in ondernemingen van meer dan 199 mensen werken”, zegt Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

Groeicijfers verschillen naargelang de categorieën

Jongeren tussen 25 en 44 jaar zijn steeds vaker langdurig ziek. Sinds 2014 bedraagt de groei in deze categorie +27%, tegenover een groei van +5% bij oudere werknemers tussen 55 en 64 jaar. De toename van het aantal langdurig zieken bij vrouwen loopt dan weer op tot +30,83%. Ten slotte blijkt dat grote ondernemingen (meer dan 199 werknemers) ook te kampen hebben met een stijgend aantal langdurig zieken. In deze ondernemingen bedraagt de groei +37%, tegenover minder dan 10% voor kleine ondernemingen (minder dan 10 personen).

De oorzaken zijn niet eenduidig

“Die groei is des te verontrustender omdat de oorzaken van deze langdurige ziekteperiodes allesbehalve eenduidig blijken te zijn”, legt Angela Leone, Talent Partners Expert bij Partena Professional uit. “Onze klanten geven aan dat oudere werknemers vooral fysieke invaliditeit aanstippen, terwijl jongeren vooral klagen over een gevoel van ‘te veel’.” Zo zouden jongeren inderdaad meer druk voelen, niet enkel op het werk maar ook in de privésfeer. Ze zouden het moeilijk hebben om een duidelijke grens te stellen. “Ook zeggen ze op zoek te zijn naar meer autonomie. Blijkbaar werken de digitalisering en het ‘working anywhere’-principe dit gevoel van autonomie niet noodzakelijk in de hand.”

Daarnaast zijn er nog een hele reeks andere redenen die langdurige afwezigheid van het werk verklaren, waaronder burn-out. Grotere bedrijven, in tegenstelling tot kleine ondernemingen, hebben het lastiger om de behoefte aan zingeving van hun medewerkers op te vangen. “We zien dat het in kleinere bedrijven vaak makkelijker is om dagelijkse inspanningen als zinvol te ervaren.” De toenemende mobiliteitsdrukte en de ligging van de werkplek worden door klanten van Partena Professional ook vaak aangehaald als factoren die invloed hebben.

Veranderende mentaliteit

Aangezien de redenen voor langdurige afwezigheden sterk uiteenlopen, moet bij de behandeling ervan rekening gehouden worden met de verschillen tussen individuen. “We moeten opletten voor simplistische oplossingen”, zegt Leone. “Het is zeer belangrijk dat zowel de werkgever als de werknemer zich bewust wordt dat het probleem niet enkel te maken heeft met het werkleven op zich.” 

Desalniettemin ziet sociaal secretariaat Partena Professional een mentaliteitsverandering bij haar klanten. “Zo zien we steeds meer Belgische bedrijven die beslissen om vanaf een bepaald tijdstip de toegang tot de server af te sluiten om psychologische overbelasting te vermijden. Dit blijkt een positieve invloed te hebben op de mentale gezondheid van werknemers. Ook de rol van manager is volop aan het evolueren. We stellen een meer doorgedreven proactiviteit vast en een sterkere wil om langdurige afwezigheden te voorkomen in plaats van te reageren na de feiten. De manager is zowel bron van stress als stressdemper en neemt steeds vaker de rol op van een coach die openstaat en aandacht heeft voor elke specifieke situatie van de werknemer. Indien nodig zal de manager de werknemer ook begeleiden naar een volgende stap in zijn carrière, want voorkomen is beter dan genezen.”

[1]  Alle groeipercentages handelen over de periode van begin 2015 tot eind 2018

Gerelateerde artikels