Inkomstenoptimalisatie

Auteur: Partena Professional (HR expertise)
Leestijd: 3min

Hoe optimaliseert u uw inkomsten als bedrijfsleider?

Richtte u een onderneming op? Dan is uw bedrijfswinst onderworpen aan de bedrijfsbelasting, en uw loon als bedrijfsleider of manager aan de personenbelasting.

De optimalisatie van uw verloning betekent in eerste instantie dat u minder belastingen en sociale bijdragen betaalt – een wettelijk recht dat niettemin onderhevig is aan bepaalde restricties.

Directe inkomsten

Betaalt u uzelf een bezoldiging, een premie of dividenden uit als zelfstandige bedrijfsleider? Dan moet u bedrijfsvoorheffing betalen: een inhouding op uw bezoldiging in de vorm van een voorschot op de eindbelasting van uw beroepsinkomsten. Kopzorgen vermijden? Vertrouw het beheer van uw bedrijfsvoorheffing toe aan Partena Pay ‘n People!

Pas op: de fiscale verwerking van de bezoldiging van bedrijfsleiders verschilt ietwat van die van werknemers.
Bestel onze Fiscale Gids voor een helder antwoord op al uw vragen hieromtrent.

Indirecte inkomsten

Beroepskosten

Als zelfstandige betaalt u personenbelasting op uw nettoberoepsinkomen. Dat is uw bruto-inkomen min al uw beroepskosten.

Welke uitgaven worden beschouwd als beroepskosten?

  • Uitgaven die rechtstreeks verband houden met uw beroepsactiviteit (gemengde uitgaven komen alleen pro rata in aanmerking)
  • Uitgaven waarvan de echtheid en het bedrag duidelijk bewezen zijn

die plaatsvonden in het jaar waarin u ze inbrengt, óf die het karakter hebben van een zekere en vaststaande schuld, die op het einde van het jaar wordt geboekt

Sommige beroepskosten zijn integraal aftrekbaar. Denk maar aan huur of hypothecaire interesten op uw kantoor, kantoorbenodigdheden, sociale bijdragen, premies in het kader van uw vrij aanvullend pensioen, … Andere kosten zoals verplaatsingen van en naar het werk, relatiegeschenken en restaurantkosten, brengt u slechts gedeeltelijk in.

Andere indirecte inkomsten

Als zelfstandig bestuurder beschikt u nog over andere middelen om uw verloning te optimaliseren. Denk maar aan uw verzekering gewaarborgd inkomen. Die voorziet in een vervangingsinkomen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Omdat de premies fiscaal aftrekbaar zijn, vermindert u zo ook uw inkomsten. Het resultaat? Minder belastingen en lagere sociale bijdragen. Ook maaltijdcheques worden, onder bepaalde voorwaarden, beschouwd als sociale voordelen met fiscale vrijstelling.

Over te dragen inkomsten

Het vrij aanvullend pensioen en de individuele pensioentoezegging zijn interessante, aanvullende verzekeringen die fiscaal bijzonder voordelig zijn voor zelfstandigen. Want u brengt de premies fiscaal in, en verlaagt tegelijk uw nettoberoepsinkomen.

U merkt het: er zijn legio mogelijkheden om als bedrijfsleider uw inkomsten te optimaliseren. Laat u niet afschrikken door de complexiteit van de materie. Met de experts van Partena Professional maakt u de beste keuze voor uw situatie!

 

Gerelateerde artikels