De overheid moet ambities inzake mobiliteit aanscherpen

Auteur: Partena Professional
Leestijd: 3min

Wat zijn de krachtlijnen van de nieuwe mobiliteitsmaatregelen?

Bekijk ons webinar

Na de cash for car-regeling en het mobiliteitsbudget, is de tijd rijp voor een meer holistische aanpak

Werkgevers en werknemers in België lopen nog niet warm voor cash for car en het mobiliteitsbudget, twee recente antwoorden van de federale regering op de mobiliteitsuitdagingen in ons land. Dat blijkt uit recent onderzoek van Partena Professional bij 255 bedrijven in België. Volgens het sociaal secretariaat zijn de maatregelen een goede eerste stap, maar pakken ze de problematiek slechts gedeeltelijk aan omdat ze vooral focussen op de fiscale en financiële dimensie van het woon-werktraject. Partena Professional moedigt de overheid nu aan om een scherpere en meer holistische visie te ontwikkelen. 

De Belg loopt nog niet warm voor cash for car en het mobiliteitsbudget

 

Cash for car en het mobiliteitsbudget, twee recente maatregelen waarmee de federale regering de mobiliteitsproblemen in België hoopt op te lossen, lijken vooralsnog geen groot succes. Uit een recente studie van Partena Professional blijkt dat zowel werkgevers als werknemers in ons land nog niet warm lopen voor de maatregelen. Meer dan één derde (35%) van de bevraagde bedrijven heeft bijvoorbeeld nog nooit van het mobiliteitsbudget of cash for car gehoord. 95% van de werknemers in de ondervraagde bedrijven stelde hun werkgever ook nog nooit een vraag over de maatregelen.

Die beperkte interesse blijkt twee belangrijke redenen te hebben. Zo geeft 60% van de werkgevers aan dat hun werknemers echt nood hebben aan een bedrijfswagen om hun functie uit te oefenen. Daarnaast geeft ongeveer 20% van de bedrijven aan dat de toepassing van het mobiliteitsbudget hen complex lijkt.

Cash-for-car en mobiliteitsbudget zijn vooral een goede eerste stap

 

Volgens Partena Professional werd met cash for car en het mobiliteitsbudget een eerste stap genomen, maar focussen de maatregelen te sterk op het fiscale en financiële aspect van het woon-werktraject. Het sociaal secretariaat vreest dan ook dat werkgevers en werknemers de huidige maatregelen vooral als een rekenoefening zien. Werkgevers zullen er hoofdzakelijk over waken dat de bedrijfskost voor de toepassing van de nieuwe regelgeving niet verhoogt, terwijl werknemers vooral zullen nagaan hoe ze voor hetzelfde geld meer kunnen krijgen, zonder aan comfort in te boeten. Maar met hun kleinere en/of groenere wagen zullen ze nog steeds in de file blijven staan.

Partena Professional pleit voor een meer holistische aanpak

 

Partena Professional nodigt de regering dan ook uit om een stap verder te gaan en een meer holistische visie op woon-werkverkeer te ontwikkelen. Eerder dan de fiscale en financiële benadering van de mobiliteitsuitdagingen, zouden investeringen in betere en slimmere infrastructuur, die afgestemd wordt op beter openbaar vervoer en optimalisatie van ruimtelijke ordening, prioritaire aandacht moeten krijgen.

Als sociaal secretariaat verwelkomen wij de inspanningen die de regering heeft geleverd om de mobiliteitsproblemen in dit land aan te pakken. Cash for car en het mobiliteitsbudget zijn een belangrijke eerste stap, maar gaan zeker nog niet ver genoeg. Wij moedigen de overheid aan om te streven naar efficiëntere en veilige woon-werktrajecten waarvoor de auto niet het meest geschikte vervoermiddel is. Dat kan met behulp van een beter werkend en aangepast openbaar vervoer, een infrastructuur geschikt voor duurzaam autoverkeer en andere transportmodi, alternatieve werkvormen, en – dankzij dit alles – een grotere leefbaarheid.”

Michel Halet, Deputy CEO van Partena Professional

Relatief beperkte woon-werkafstand in België creëert opportuniteiten
 

Recente cijfers over het aantal structurele files en de gemiddelde woon-werkafstand illustreren het potentieel van een dergelijk holistisch beleid in België. In 2018 braken de files in België een nieuw record: er werd 1.588 uur – dat zijn 66 volle dagen – een filelengte van meer dan 100 kilometer waargenomen in ons land. Dat is 8 dagen meer dan in 2017 (bron: Touring).

Daarnaast blijkt de woon-werkafstand in België relatief kort te zijn. Recente cijfers van Partena Professional tonen aan dat Belgen op gemiddeld 18 kilometer van het werk wonen. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest is die afstand nog een stuk kleiner: daar werkt 82% van de werknemers die afkomstig zijn uit Brussel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Werknemers in de Brusselse regio wonen op gemiddeld 8 kilometer van hun werk. Ook ruim een derde van de inwoners uit Vlaams- en Waals-Brabant gaat aan de slag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een alternatief voor de auto, eerder dan een groenere of kleinere wagen, is hier dé oplossing. Investeringen in betere infrastructuur, beter openbaar vervoer, alternatieve werkvormen en meer leefbare steden kunnen werknemers stimuleren effectief de overstap te maken naar dat alternatief.