Bruno Ronsse plaatst ondernemerschap, digitalisering en duurzaamheid bovenaan de agenda van Partena Professional

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 5min
Brussel, 30 juni 2022- Na een overgangsperiode waarin hij de algemene leiding deelde met Michel Halet, is Partena Professional zeer verheugd Bruno Ronsse te kunnen bevestigen als CEO vanaf 1 juli 2022. Bruno zal zijn voeling voor ondernemerschap, zijn digitale knowhow en zijn overtuiging van nieuwe organisatievormen aanwenden om de creatie van meerwaarde die Partena Professional aan haar klanten biedt, verder te stimuleren en de organisatie naar de toekomst te projecteren.

Met ondernemers

Geconfronteerd met de grootschalige schokken (op het gebied van gezondheid, milieu, geopolitiek, logistiek) waaraan bedrijven worden blootgesteld, zijn wendbaarheid en innovatievermogen niet langer een concurrentievoordeel, maar een absolute noodzaak om te overleven. Meer dan ooit, en om zich optimaal te kunnen concentreren op de transformatie van hun bedrijf, zijn ondernemers op zoek naar partners in de reële economie die hen begrijpen en met hen ondernemen.

Bruno heeft een zeer sterke B2B ervaring in België en in het buitenland, in een groot aantal sectoren en bedrijven van alle groottes, en heeft een sterke voeling met ondernemerschapscultuur. Hoewel de bedrijfswereld het de voorbije jaren hard te verduren heeft gehad en dagelijks voor uitdagingen blijft staan, is Partena Professional meer dan ooit een betrouwbare partner die belanghebbenden kan helpen hun veerkracht te verbeteren en hun onderneming duurzamer te maken.

Volgens de nieuwe CEO, "We leven in een V.U.C.A.-wereld (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) die voor veel ondernemers en bedrijven als een bedreiging kan worden ervaren. Dit laatste biedt echter ontelbare mogelijkheden, zowel voor ondernemers, werkgevers, werknemers als zelfs voor de burgers in het algemeen. Verandering is permanent en maakt deel uit van ons persoonlijk, professioneel en zakelijk leven. De wereld verandert en zo ook onze banen. Meer dan ooit is het van cruciaal belang om aan de zijde van al onze cliënten te staan door hen ondersteuning op maat te bieden, maar ook door hen ontwrichtende en innoverende oplossingen aan te reiken.”

Door en voor digitaal

De gezondheidscrisis en onze privébehoeften hebben de groeiende behoefte aan digitalisering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven onderstreept, een realiteit waarop de prioriteiten van het Europees herstelplan, die door de overheid worden onderschreven, inspelen. Partena Professional maakt deel uit van deze dynamiek en zal profiteren van de ervaring van haar nieuwe CEO in digitale transformatie om de digitalisering van haar producten en diensten nog sneller te laten verlopen. Bruno Ronsse van zijn kant zal kunnen rekenen op de vele inspanningen die reeds lang voor zijn komst door de organisatie zijn ondernomen.

"Partena Professional is al enkele jaren actief betrokken bij de digitale transitie en de opkomst van nieuwe dienstverleningsmodellen. Het initiatief van de overheid sterkt ons in de overtuiging dat wij de juiste richting zijn ingeslagen en op deze ontwikkelingen hebben geanticipeerd. Het is meer dan een overgang, het is een echte transformatie die ons in staat zal stellen om voor onze sector het maximum uit de digitalisering te halen," zegt Bruno Ronsse.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Door de digitalisering loopt 40% van onze medeburgers een reëel risico op sociale uitsluiting. Door haar sleutelrol wil Partena Professional bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame, leefbare en verantwoordelijke tewerkstellingseconomie in België.

Als belangrijke speler in de reële economie is de groep zich ook ten volle bewust van de andere aspecten van haar sociale verantwoordelijkheid. Zij wil een centrale schakel zijn en een promotor van een ecosysteem van bedrijven met een sterk ESG-engagement, stroomopwaarts en stroomafwaarts van haar activiteiten. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid komt ook tot uiting in haar coöperatieve wijze van besturen, haar interne procedures en haar goede praktijken.

"De grote uitdagingen van de 21e eeuw liggen ontegenzeggelijk op milieugebied. Daarom stelt Partena Professional alles in het werk om haar inspanningen op dit gebied te optimaliseren. Enerzijds intern, met MVO-procedures en goede bestuurspraktijken waarmee Partena Professional zelf te maken heeft gekregen dankzij haar ervaring en expertise; maar ook extern door te trachten deze praktijken te delen met haar leveranciers. Onze inspanningen op het vlak van mobiliteit en de zoektocht naar ons nieuw hoofdkantoor dragen daar concreet toe bij, maar ik zou nog verder willen gaan en al onze stakeholders erbij willen betrekken", voegt Bruno Ronsse eraan toe.

Gerelateerde artikels